Простий дієслівний присудок

Простий дієслівний присудок — присудок, виражений дієсловом у дійсному, умовному або наказовому способі, а також неозначеною формою дієслова.

До простих дієслівних присудків належать:

1. присудки виражені складеною формою майбутнього часу дієслова (Буду я навчатись мови золотої (А.Малишко));

2. присудки виражені фразеологізмами (Дівчинка спекла рака й знітилась (Ю.Яновський)).

Також до простих дієслівних присудків належать:

  • неозначена форма дієслова у двоскладному реченні.
  • лише неозначена форма дієслова без допоміжних слів.
  • вигук присудковий.
  • способова форма дієслова, ускладнена частками.