Прономіналізація

Прономіналізація (від лат. pronomen, дос. «займенник») — перехід інших частин мови в займенники, тобто набуття вказівної (дейктичної) функції займенника.

Прономіналізуються:

  • іменники: ліс, море, хмари (у значенні багато). Н-д: У класі ліс рук, море сліз, хмари комарів.
  • числівники: один (у значеннях якийсь, сам). Н-д: Один чоловік розповідав. В кіно був один.
  • прикметники: цілий, певний, останній (у значеннях весь, якась, іншу, цей, той). Н-д: цілий день, певна кількість'

ЛітератураРедагувати