Програми UNIX-подібних операційних систем

стаття-список у проекті Вікімедіа

Список популярних програм, що працюють в операційних системах заснованих на UNIX. Деякі з цих програм є стандартними для UNIX-систем.

Системний софтРедагувати

Загального призначенняРедагувати

 • dd — Перетворення і копія файлів (Disk Dump). Заповнення файлу або диска даною послідовністю байтів
 • dirname (або basename) — Повертає частину шляху до вказаного файлу
 • echo — Вивід в стандартний вивід
 • env — Вивід або зміна змінних оточення (environment); запускає програму з індивідуальним оточенням
 • file (або stat) — Визначає тип файлу
 • nohup — Викликає утиліту несприйнятливу до сигналу hang up
 • sh — Bourne shell, стандартний командний процесор в операційних системах UNIX
 • uptime — Виводить час від останнього перезавантаження

Управління СистемоюРедагувати

 • fuser — Розпізнає процеси по файлах або сокетах
 • logger — Створює запис в системній лозі
 • newgrp (або sg) — Вхід(log in) до нової групи
 • pathchk — Перевіряє на переносимість імен файлів

Інформація про ядроРедагувати

 • date (en) — Поточна дата і час (вивід/встановлення)
 • dmesg — Відображає буфер системного повідомлення
 • ipcrm — Видаляє чергу повідомлень, встановлені семафори або id загальної пам'яті
 • ipcs — Виводить інформацію про IPC засобах
 • uname — Друкує різну інформацію про систему.

Управління процесами і завданнямиРедагувати

 • anacron — Планувальник завдань, див. cron
 • at — Планувальник одноразових команд
 • chroot — Операція що змінює (root) директорію для даного і всіх дочірніх процесів
 • cron — Планувальник періодичного запуску команд
 • crontab — Редактор скриптів crontab планувальника завдань cron
 • daemonic — Інтерфейс до демона init-скрипту
 • kill — Завершення процесу (по його PID)
 • killall — Завершення процесу(ів) (за іменем)
 • nice — Встановлення пріоритету процесів
 • pgrep — Пошук процесу за іменем, або іншому атрибуту.
 • pidof — GNU/Linux еквівалент pgrep або утиліта, друкуюча PID по імені процесу
 • pkill — Посилає вказаний сигнал процесам, знайденим за іменами або іншими атрибутами.
 • ps — Друк інформації про поточні процеси
 • renice — Зміна пріоритету вже працюючих процесів
 • sleep — Затримка на заданий час

Управління і супровід користувачемРедагувати

 • finger — Запрошує інформацію про користувача
 • id — Друк інформації про справжній/ефективний ідентифікатор користувача/групи (real/effective UIDs/GIDs)
 • last — Виводить список останніх входів користувача
 • lastlog — Перевіряє лог останніх входів
 • locale — Отримання інформації про поточну локалізацію.
 • localedef — Компіляція локалізаційної інформації
 • logname — Друкує login користувача
 • man — Друкує інформацію в допомогу по команді (найголовніша команда для користувача, що починає)
 • mesg — Можливість отримувати повідомлення від інших користувачів, які використовують write
 • passwd — Зміна пароля користувача
 • su — Запускає новий процес (за умовчанням shell) від імені іншого користувача (за умовчанням root)
 • sudo — Запускає програму від імені суперкористувача (root)
 • users — Показує тих, що увійшли до системи (тільки імена користувачів)
 • w — Показує користувачів, що увійшли в систему, і їх поточні завдання
 • whatis — Пошук по довідкових сторінках
 • whereis — Виводить повний шлях до команди і сторінки довідника асоційованих з якою-небудь командою
 • which — Показує повний шлях виконуваній команді
 • who — Список користувачів, що реєструються (logged in)
 • whoami — Виводить ім'я поточного користувача
 • write — Повідомлення іншого користувача

Налаштування терміналівРедагувати

 • stty — Зміна встановлень терміналу або друк поточних встановлень
 • tput — Ініціалізація інформації сумісності терміналу
 • tty — Друкує ім'я файлу терміналу, підключеного до стандартного введення

Файли і текстРедагувати

 • info — Інтерактивна довідкова система для ПО GNU
 • man — Стандартна для Unix систем документація