Прогно́з- науково аргументоване передбачення, що дає випереджувальну інформацію про розвиток певних явищ і процесів у майбутньому.

Типи прогнозів

За проблемно-цільовим критерієм

  • Пошуковий прогноз - визначення можливих станів явища в майбутньому. Мається на увазі умовне продовження в майбутнє тенденцій розвитку досліджуваного явища в минулому і сьогоденні, абстрагуючись від пропонованих рішень, дій, на основі яких можливо радикально змінити тенденції, викликати часом самоздійснення або саморуйнування прогнозу.

Такий прогноз відповідає на питання: що найімовірніше відбудеться за умови збереження існуючих, тенденцій?

  • Нормативний прогноз - визначення шляхів і термінів досягнення можливих станів явища, прийнятих в якості мети. Мається на увазі прогнозування досягнення бажаних станів на основі заздалегідь заданих норм, ідеалів, стимулів, цілей.

Такий прогноз відповідає на питання: якими шляхами досягти бажаного?

За критерієм співвідношення з різними формами конкретизації управління

  • Цільовий прогноз відповідає на питання: що саме бажано й чому? Відбувається побудова на визначеній шкалі можливостей оціночної функції розподілу переваг: небажано - менш бажано - більш бажано - найбільш бажано - оптимально. Орієнтація - сприяння оптимізації процесу цілепокладання (встановлення ідеально припущеного результату діяльності).
  • Плановий прогноз являє собою, по суті, вироблення пошукової та нормативної прогнозної інформації для відбору найбільш доцільних планових нормативів індикативних або директивних завдань з виявленням небажаних, що підлягають усуненню альтернатив і з ретельним з'ясуванням віддалених, прямих і непрямих наслідків прийнятих планових рішень. Такий прогноз відповідає на питання: як, в якому напрямку орієнтувати планування, щоб ефективніше досягти поставлених цілей?
  • Програмний прогноз можливих шляхів, мір і умов досягнення передбачуваного стану прогнозованого явища відповідає на питання: що конкретно необхідно, щоб досягти бажаного? Для відповіді на це питання важливі і пошукові, і нормативні прогнозні розробки.

Перші виявляють проблеми, які потрібно вирішити, щоб реалізувати програму, другі визначають умови реалізації. Програмне прогнозування повинно сформулювати гіпотезу про можливі взаємовпливах різних факторів, вказати гіпотетичні терміни і черговість досягнення проміжних цілей на шляху до головної. Тим самим як би завершується відбір можливостей розвитку об'єкта дослідження, розпочатий плановим прогнозуванням.

  • Проектний прогноз конкретних образів того чи іншого явища в майбутньому при допущенні ряду поки ще відсутніх умов відповідає на питання: як (конкретно) це можливо, як це може виглядати? Проектні прогнози (їх називають ще прогнозними проектами, дизайн-прогнозами і т. п.) Покликані сприяти відбору оптимальних варіантів перспективного проектування, на основі яких має розгортатися потім реальне, поточне проектування.


Джерела:

  • ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І. М. САВЧЕНКО, В. В. ЯГУПОВ