Прибуток на акцію

Прибуток на акцію (англ. Earnings per share, EPS) - фінансовий показник, що дорівнює відношенню чистого прибутку компанії, доступною для розподілу, до середньорічного числа простих акцій. Прибуток на акцію є одним з основних показників, що використовуються для порівняння інвестиційної привабливості та ефективності компаній, що діють на фондовому ринку.

Розрахунок прибутку на акціюРедагувати

Прибуток на акцію визначається за формулою:

 ,

де   — чистий прибуток звітного періоду,   — дивіденди по привілейованим акціям, нараховані за звітній період,   — середньозважене число звичайних акцій, що перебували в обігу в звітний період.

При обчисленні   враховуються всі зміни кількості звичайних акцій, що відбулися в звітний період. У тому випадку, якщо обчислене значення EPS менше нуля, має сенс говорити про збитки на акцію.

Прибуток на акцію, розрахований з урахуванням кількості акцій, фактично перебували в обігу, називається базовим прибутком на акцію.