Представництво

територіально віддалений підрозділ організації, який не є окремою юридичною особою

Представни́цтво 1 — правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Це правовідношення, відповідно до якого одна особа (представник) на підставі набутих нею повноважень виступає і діє від імені іншої особи, яку представляє, створюючи, змінюючи чи припиняючи безпосередньо для неї цивільні права та обов'язки.

Розрізняють такі види представництва:

  1. представництво, яке ґрунтується на договорі;
  2. представництво, яке ґрунтується на законі;
  3. представництво, яке ґрунтується на адміністративному акті.

Представництво 1 — вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов'язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов'язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

Представництво 2 — це відокремлений підрозділ юридичної особи.

Представництво 3 — орган дипломатичних відносин в державі перебування.

Див. також ред.

Література ред.

Посилання ред.