Прапор молоді (газета)

газета

Прапор молоді — видання Організації українських націоналістів, що виходило у підпіллі у часи Другої світової війни. Виходило друком 1942—1943 року.

Прапор молоді
Тип періодична
Мова українська
Політична належність  ОУНР
Видавець Провід Юнацтва ОУН Східно-Українських Земель (СУЗ)
Формат близько А 5

Засновано 1942

Історія видання та матеріали ред.

Одним з основних пріоритетів ОУН завжди була пропаганда серед молоді ідеї відновлення незалежності України. Паралельно зі збройною боротьбою ОУН видавала чимало літератури в період німецької окупації. Методи виготовлення підпільної літератури були апробовані ще з самого початку існування ОУН у 1930-х роках. Література друкувалася технічними ланками, які діяли при різних проводах ОУН. Технічні засоби залежали від матеріальних можливостей підпільників,

Опубліковані у «Прапорі молоді» матеріали містили антинімецьку пропаганду: [1].

Розповсюджувалося на українських, польських та німецьких землях. Німці перехоплювали газету у червні та липні 1942, лютому 1943 року.

Примітки ред.

  1. Косик, Володимир. Україна і Німеччина у другій світовій війні / Пер. із франц. Р. Осадчука. — Париж — Нью-Йорк — Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, 1993.— С. 573.

Джерела ред.

  • Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2010. — Т. 7 : Мл — О. — С. 704. — 728 с. : іл. — ISBN 978-966-00-1061-1.
  • Іщук О. Молодіжні періодичні видання ОУН(б) у 40–50-ті рр. ХХ століття (за матеріалами галузевого державного архіву СБ України).— В кн.: Геноцид України в ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 25–26 березня 2011 р., м. Львів / Т-во відродження української нації, ЛНУ «Львівська політехніка», Ін-т літературознавчих студій, ЛНУ ім. І. Франка ; редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін.– Львів: Добрий друк, 2013.– С. 318–334.
  • Стасюк Олександра. Видавничо пропагандивна діяльність ОУН (1941—1953 рр.).— Львів: Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2006.— 384 с.
  • Косик, Володимир. Україна і Німеччина у другій світовій війні / Пер. із франц. Р. Осадчука. — Париж — Нью-Йорк — Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, 1993.— 659 с.
  • ОУН в 1942 році: Документи./ Упорядники: О. Веселова, О. Лисенко, І. Патриляк, В. Сергійчук. Відпов. ред. С. Кульчицький.– Київ: Ін-т історії України НАН України, 2006.– 243 с.
  • Сергійчук Володимир. Український здвиг: Наддніпрянщина. 1941—1955.— K.: Українська Видавнича Спілка, 2005. — 836 с.

Посилання ред.