Портал   Проєкт
Вітаємо

на порталі

Статистика!

Стати́стика — галузь знань, в якій викладаються методологічні підходи збору, вимірювання та аналізу кількісних та/або якісних відомостей про масові суспільні і природні явища.

Стати́стика — науково зумовлена практична діяльність зі збирання, вимірювання та аналізу кількісних та/або якісних відомостей про масові суспільні та природні явища.

Стати́стикакількісні та/або якісні відомості про масові суспільні та природні явища, результат наукової і практичної статистичної діяльності.

Обрана стаття

Обрана особистість

Вибране зображення

Нові статті

Категорії

Статистика(23 К, 61 С)

Чим допомогти

Споріднені портали