Політична коректність

(Перенаправлено з Політкоректність)

Політи́чна коре́ктність або політкоре́ктність — сталий стиль, тобто, політика ввічливого відношення до суперечливих явищ у суспільстві з метою стримування розростання руйнівних образ чи прихованих суперечок. Часто охоплює регламентований стиль мовлення, регламентовану термінологію та поведінку. Метою її є мінімізація образи представників меншин чи груп суспільства на підґрунті расових, релігійних чи культурних ідей. Стиль політкоректності часто використовується для приховування образ, які не сприймаються як такі більшістю. Сам термін і його використання є гострополемічними.

Особливості явища

ред.

Слід розуміти, що «політкоректність» — це не просто новий синонім для поняття «ввічливість». Політкоректність — певна політика, певний спосіб поведінки. Особливістю політкоректності є її крайня запобігливість; засуджуються не просто образливі вчиники, а усе, що потенційно може бути образливим. В разі оцінки мотивації вчинку чи слів, які можуть розглядатися, як образливі, обирається, як правило, максимально близький до зумисного вчинку варіант інтерпретації. Також для політкоректності характерна крайня неконфліктність — в разі, якщо виникає вибір між кількома варіантами інтерпретації події, факту, вчинку обирається найменш образливий, навіть якщо він є менш імовірним чи навіть відверто надуманим. Ще однією особливістю практики політкоректності є неоднаковість підходу. Оскільки сучасна політкоректність виросла з руху за права меншин, як правило, одні групи розглядаються як жертви, а інші як агресори. Власне сама політкоректність застосовується майже виключно саме щодо дій «агресорів» відносно до «жертв».

Історія

ред.

Появу терміна політкоректність можна віднести до 1793 р., коли Верховний Суд США розглядав справу «Чізхольм проти Джорджії[en]». В рішенні Суду був вжитий термін not politically correct — політично некоректний, суспільно неприйнятний.

Приклади

ред.
  • Використання в США «афроамериканець» (англ. Afro-American) замість «негр» (negro) і майже повна заборона слова «ніґґер» (nigger)
  • Використання «з особливими потребами» замість «людина з інвалідністю», «неповносправний», «інвалід».
  • Використання «з надлишковою вагою», «схильна(ий) до повноти» замість «ожиріння»

Джерела

ред.
  • Коректність політична //Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. — Х. : Право, 2015

Література

ред.
  • О. Сахань. Політична коректність // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.578 ISBN 978-966-611-818-2

Посилання

ред.