Політи́чна філосо́фія — розділ філософії, який досліджує політичну спільноту; вивчає такі теми як свобода, справедливість, право, закон і дотримання правових кодексів владою.

Найменший досліджуваний елемент політичної філософії — політична дія. Політична дія спрямована на благо або на збереження чи досягнення політичного блага. Вона має підґрунтям думку про стан речей. Політична філософія займається пошуком блага (гаразду). Життя в політичній спільноті — це благо. Філософ знає про потреби суспільства, законодавець їх ретранслює в закони, а політик — діє, задля їх досягнення.

Політична філософія історично була пов'язана з пошуками надійного знання про політичні явища. Пізніше, ближче до нашого часу, її стала більше цікавити історія ідей. Нині з нею суперничає, а в деяких випадках і витісняє її, емпірична теорія, яка шукає свої основи не в розумі, логіці чи інтуїції, а в науково верифікованих пропозиціях. Однак політична філософія зберігає важливу роль в сучасній політології.

Основні напрями в сучасній політичній філософії: лібералізм, комунітаризм, фемінізм, неомарксизм, неогегельянство, постмодернізм, республіканізм. Основні концепції: свободи, справедливості, рівності, влади, легітимності, насильства, політичного дискурсу, політичного спілкування та інші.

Антична політична філософія

ред.

Політична філософія в Середні віки

ред.
  • Політична філософія Аврелія Августина

"Про місто Боже" Августина

  • Політична філософія Томи Аквінського
  • Політична філософія Данте Аліг'єрі

Модерна політична філософія

ред.

"Левіафан" Т.Гобса

  • Політична філософія Джеймса Гаррінтона

"Держава Океанія" Д.Гаррінгтона

"Два трактати про врядування" Д.Лока

"Богословсько-політичний трактат Б.Спінози "Політичний трактат" Б.Спінози

"Про дух законів" Ш.Монтеск'є

"Про суспільний договір" Ж -Ж.Русо

  • Політична філософія в Північній Америці
  • Політична філософія Ґ.В.Ф.Гегеля
  • Політична філософія Карла Маркса

Сучасна політична філософія

ред.
  • Політична філософія Джона Роулза
  • Політична філософія Чарльза Тейлора

Посилання

ред.

Література

ред.
  • Волзер Майкл. Безпека і добробут // Сучасна політична філософія. – К.: Основи, 1998. – С. 486 – 524.