Політична влада — здатність однієї людини або групи осіб контролювати поведінку громадян і суспільства, виходячи із загальнонаціональних чи загальнодержавних завдань.

Політична влада — це вироблення і запровадження у життя політичних програм усіма суб'єктами політичної системи, а також різними неформальними угрупуваннями за допомогою правових і політичних норм.

Політична влада здійснюється на трьох рівнях:[1]

 • державою (Див. Державна влада);
 • політичними партіями та громадськими об'єднаннями;
 • органами місцевого самоврядування.

Типологія політичної влади ред.

Характер примусу ред.

 • насильницький примус;
 • узаконений;
 • правовий.

Легітимність ред.

 • традиційна політична влада — визнає владні інститути згідно з усталеними традиціями;
 • правничо-раціональна — визнає владні інститути відповідно до чинної Конституції;
 • раціонально-цільова — визнає владні інститути відповідно до їхньої доцільності та ефективності їхнього функціонування;
 • харизматична — визнання виключної ролі політичного лідера;
 • національно-патріотична — визнання символів, ритуалів, успадкованих від попередніх політичних утворень.

Публічність ред.

 • прозора;
 • напівприхована;
 • прихована.

Інституціональність ред.

 • абсолютна;
 • конституційно обмежена;
 • централізована;
 • децентралізована.

Джерела формування ред.

Розподіл влади ред.

 • єдина;
 • поділена на кілька гілок (наприклад, законодавчу, виконавчу та судову владу).

Політична і державна влада ред.

Політична влада — публічні, вольові (керівництва — підкорення) відносини, що утворюються між суб'єктами політичної системи суспільства (у тому числі державою) на основі політичних і правових норм.

Особливості політичної влади:

1. Здатність, готовність суб'єкта влади виявити політичну волю.

2. Охоплення всього політичного простору взаємодією різних політичних суб'єктів.

3. Наявність політичних організацій, через які суб'єкт політичного волевиявлення здійснює політичну діяльність.

4. Осмислення політичного інтересу і політичних потреб.

5. Забезпечення соціального панування в суспільстві суб'єкта політичної влади.

6. Різноманітність ресурсів — політичних, економічних, соціальних, культурних, силових, суб'єктних та ін.

Існує дві думки співвідношення політичної та державної влади:

 • «політична влада» і «державна влада» — поняття тотожні, оскільки політична влада походить від держави й здійснюється за її прямої або опосередкованої участі;
 • «політична влада» і «державна влада» — поняття не тотожні, однак усяка державна влада є політичною.

Дійсно, політична влада нерозривно пов'язана із владою державною, знаходить у ній своє продовження. Державна влада — головний, типовий засіб здійснення політичної влади.[2] 

Примітки ред.

 1. Архівована копія. Архів оригіналу за 18 червня 2009. Процитовано 7 квітня 2009. 
 2. Політологія: Підручник / За заг. ред. І. С. Дзюбка, К. М. Левківського. — К.: Вища шк , 1998. — 304 с

Література ред.

 • М. Михальченко. Політична влада // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.574 ISBN 978-966-611-818-2
 • Панарин А. С. Политология: Учебник. — Изд. 2-е, доп. — М., 1999.
 • Дымерец Р. И. Власть символов и символы власти в современной культуре // Международные чтения по теории, истории и философии культуры. – Вып. 8. Символы, образы, стереотипы: исторический и экзистенциальный опыт. – Санкт Петербург: Философско-культурологический исследовательский центр „Эйдос”, 2000. – С. 121-133.

https://www.spbric.org/PDF/sos8.pdf

Посилання ред.