Поліедром називається об'єднання многогранників. Не обов'язково однакової розмірності.

Розбиття поліедра на симплекси називається симпліційним комплексом.

Поняття поліедра використовується в теорії симпліційних гомологій.

Іноді поліедром називають звичайний многогранник.