План розвитку гірничих робіт

Пла́н ро́звитку гірни́чих робі́т — техніко-економічні розрахунки і графіки, що складаються для забезпечення своєчасного і рівномірного видобутку корисної копалини в плановому періоді. За тривалістю планового періоду розрізняють плани перспективні і поточні (оперативні). Перспективним планом розвитку гірничих робіт для кожного гірничого підприємства є його загальнотехнічний план (технічний проект), що визначає основні напрямки розвитку на весь термін служби шахти (кар'єру, рудника, копальні). З огляду на термін служби шахти, рудника (десятки років), складають перспективні плани на більш короткі терміни.

П.р.г.р. включають розрахунок і графічне зображення технологічної і календарної послідовності підготовки і відпрацьовування виїмкових ділянок (блоків) корисної копалини в межах шахтного поля, необхідних для забезпечення плану видобутку і безперервності технологічного процесу виїмки корисної копалини. П.р.г.р. структурно включають графічний матеріал, табличний матеріал і пояснювальну записку.

До складу графічного матеріалу входять: плани гірничих виробок, на яких нанесені проектні положення гірничих виробок, ділянки виїмкових робіт і графік введення і вибуття лав на плановий період. Табличний матеріал включає отримані після необхідних розрахунків фактичні і планові дані, що характеризують фактичний стан гірничих робіт підприємства, їх розвиток, гірничо-геологічні умови, запаси і експлуатаційні втрати, а також якість корисної копалини на ділянках, які заплановано до відпрацьовування в запланованому періоді. У пояснювальній записці викладаються заходи для реалізації П.р.г.р., обсяги робіт і терміни їх виконання.

П.р.г.р. є обов'язковим і важливим документом гірничого підприємства, на основі якого плануються проектні рішення всіх підрозділів виробництва. П.р.г.р. можуть складатись на рік, п'ять і більше років, а також на перспективний період.

Перспективні плани розвитку гірничих робіт ред.

Перспективні плани розвитку гірничих робіт — техніко-економічні розрахунки і графіки, що складаються для забезпечення своєчасного і рівномірного видобутку корисної копалини в плановому періоді. По тривалості планового періоду розрізняють плани перспективні і поточні (оперативні). Перспективним планом розвитку гірничих робіт для кожного гірничого підприємства є його загальтехнічний план (технічний проект), що визначає основні напрямки розвитку на весь термін служби шахти (кар'єру, рудника). З огляду на термін служби шахти, рудника (десятки років), складають перспективні плани на більш короткий термін.

Джерела ред.

Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л — Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.