Пиловловлення — видалення твердої фази з газового середовища.

Для очищення запиленого повітря і газу на збагачувальних фабриках застосовують механічні та електричні способи пиловловлення. До механічних відносять способи, що використовують силу ваги, відцентрову силу, фільтрування через пористу перегородку і зрошення запиленого повітря водою. Вибір способу пиловловлення залежить від властивостей і цінності самого пилу, що вловлюється, необхідного ступеня очищення, температури повітря або газу, що очищується і т. ін.

Пиловловлення під дією сил вагиРедагувати

Гравітаційний механізм пиловловлення оснований на природному осадженні частинок пилу з пилогазового потоку, який рухається повільно. В гравітаційних пиловловлювачах газове середовище турбулентне, тому уловлення і осадження тонких частинок не відбувається навіть при тривалому перебуванні частинок в апаратах. Наслідок цього гравітаційне пиловловлення застосовують для уловлення частинок крупніше 500 мкм, тобто на першій стадії очистки газів.

Пиловловлення під дією сил ваги здійснюється в камерних пиловловлювачах.

Пиловловлення під дією відцентрових силРедагувати

Пиловловлення під дією відцентрових сил здійснюється в циклонах. Циклони застосовуються для виділення порівняно крупного пилу. В залежності від вимог, щодо очищення газів, властивостей і складу пилу, що міститься в газах, циклони можуть застосовуватись в одній зі стадій очистки (частіше першій) або у поєднанні з іншими апаратами.

Батарейні циклони призначені для виділення пилу крупністю до 5 мкм і являють собою агрегати, що складаються з окремих невеликого розміру циклонів, які функціонують паралельно. Застосовують батарейні циклони різні за конструкцією, розмірами, способом підводу газу і т. д.

Пиловловлення фільтруваннямРедагувати

Див. більше Пиловловлення фільтруванням

Пиловловлення фільтруванням — процес очистки запилених газів і повітря від твердих частинок при пропусканні газів через пористу перегородку. Частинки, які містяться в газовому потоці, утримуються на поверхні або в об'ємі пористої перегородки, а повітря або газ проходять крізь неї. Апарати, які реалізують цей процес називають фільтрами.

Електричне пиловловленняРедагувати

Див. більше Електричне пиловловлення

Очищення газів і повітря під дією електричних сил — один з найбільш дос-коналих методів уловлення пилу. Апарати для такої очистки — електричні повітряні фільтри.

Сухе пиловловленняРедагувати

Видалення пилу з місця його виділення шляхом відсмоктування та осадження з повітря у пилевловлювачах без застосування рідини. Використовується при бурінні шпурів та свердловин, на навантажувальних пунктах тощо.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
  • Білецький В. С., Смирнов В. О. Технологія збагачення корисних копалин ((посібник з грифом Мінвузу). — Донецьк: Східний видавничий дім, 2004.- 272 с. (друге видання — 2009 р.) [1]
  • Білецький В. С., Олійник Т. А., Смирнов В. О., Скляр Л. В. Техніка та технологія збагачення корисних копалин. Частина ІІІ. Заключні процеси. — Кривий Ріг: Криворізький національний університет, 2019. — 220 с.

ПосиланняРедагувати