Пере́різ у кресленні — ортогональна проєкція фігури, одержана в одній чи декількох площинах або поверхнях за уявного розітнення предмета, що проєктується[1].

Приклади виконання перерізів за ГОСТ 2.305-2008:
а) винесений переріз;
б) накладений переріз

Розріз та переріз відрізняються тим, що в перерізі зображають лише те, що розміщене безпосередньо у січній площині, а все, що розміщене за нею, не зображується.

Види перерізів

ред.

Перерізи поділяють на винесені та накладені.

Винесений переріз — переріз, розташований на кресленику поза контуром вигляду предмета чи в розриві між частинами вигляду згідно з напрямом стрілок біля лінії перерізу[1].

Накладений переріз — переріз, розташований безпосередньо на вигляді предмета, уздовж сліду січної площини[1].

Контури накладеного перерізу виконуються суцільною тонкою лінією. Накладені перерізи не позначаються, якщо переріз — симетрична фігура, але позначається напрямок зору, коли в перерізі одержують несиметричну фігуру

Перевага надається винесеним перерізам.

Див. також

ред.

Примітки

ред.
  1. а б в ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.

Джерела

ред.
  • ДСТУ ISO 128-40:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 40. Основні положення про розрізи та перерізи. (ISO 128-40:2001, IDT)
  • ДСТУ ISO 128-44:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 44. Розрізи та перерізи на машинобудівних креслениках. (ISO 128-44:2001, IDT)
  • ДСТУ ISO 128-50:2005 Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 50. Основні положення про зображення розрізів і перерізів. (ISO 128-50:2001, IDT)
  • ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения.
  • Островський О. Інженерне креслення з додатком основ комп'ютерного креслення (CAD): Навчальний посібник для студентів технічних навчальних закладів. — Львів: Оксарт, 1998. — 184 с. — ISBN 966-7113-27-2
  • Інженерна графіка: креслення, комп'ютерна графіка: Навчальний посібник / За ред. А. П. Верхоли. — К.: Каравела, 2005. — 304 с. — Вища освіта в Україні. — ISBN 966-8019-35-0