Переписні книги 1666 року

Переписні книги 1666 року — видання, яке приготував до друку і зредагував В. О. Романовський.

Видруковано в Києві Всеукраїнською академією наук, Археографічною Комісією в 1933 році обсягом 460 сторінок.

Обставини перепису ред.

Перший облік людності на Лівобережній Україні після поділу України ще до Андрусівської угоди був проведений на початку 1666 року московськими переписувачами, яких закликав в Україну разом із московськими воєводами і військом гетьман Лівобережної України Іван Брюховецький. «Переписчики робили перепис населення, скільки його і де є, й які воно має достатки, щоб збирати потім податок грішми, хлібом і всякими продуктами»[1].

Структура видання ред.

 • Передмова.
 • Книга «Малороссійского приказа», № 121…1
 • Книга «Киевского повытья», № 1…201
 • Книга «Сибирского приказа», № 495…313
 • Реєстр поселеннів, засесенних у переписні книги 1666 року…439
 • Алфавітний покажчик…443

Див. також ред.

Посилання ред.

 • Переписні книги 1666 року / Приготував до друку і зредагував В. О. Романовський. Всеукраїнська академія наук, Археографічна Комісія. — Київ, 1933. — 460 с.
 • Малороссийские переписные книги 1666 года / с послесл. Ал. Лазаревского. — Киев: Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, 1900. — [2], 109 c.
 • Переписні книги 1666 року (1933) - Віктор Романовський. Чтиво. 
 • Переписна книга Білопільської сотні 1673 року / Відп. ред. Г. Боряк; Упоряд.: О. Алфьоров, О. Різніченко. НАН України. Інститут історії України; Білопільська міська рада; Київська археографічна група. — Київ; Білопілля: Видавець Руслан Халіков, 2021. — 219 с.
 • Переписна книга Сумського полку 1691 р. / Упоряд. О. Алфьоров, О. Різніченко; Відп. ред. Г. Боряк. НАН України. Інститут історії України; Київська археографічна група. — К.: Інститут історії України, 2019. — 635 с.
 1. Дорошенко Д. Нарис історії України. — С. 308.