Пачковський Юрій Франкович (30 вересня 1962 р., Львів) — український соціолог, доктор соціологічних наук (2004), кандидат психологічних наук (1990), доцент (1996), професор (2006).

Пачковський Юрій Франкович
Народився 30 вересня 1962(1962-09-30) (61 рік)
Львів
Країна Україна Україна
Національність українець
Діяльність соціолог
Alma mater ЛНУ ім. І. Франка
Галузь соціологія
Заклад ЛНУ ім. І. Франка
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор соціологічних наук

Навчання

ред.

У 1984 році закінчив з відзнакою біологічний факультет Львівського державного університету імені І. Франка (нині — Львівський національний університет ім. І.Франка). У 1985—1987 рр. — інженер-технолог Львівського ВО «Електрон». У 1987—1990 рр.  — аспірант кафедри загальної та інженерної психології Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження професійно-ділових взаємодій у виробничій бригаді (науковий керівник — професор Обозов Н. Н., КДУ ім. Тараса Шевченка).

Наукова діяльність

ред.

З 1991 по 1994 рр. –  асистент кафедри соціології ЛДУ імені Івана Франка. У 1995 р. переведений на посаду доцента. У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему «Підприємництво як предмет соціопсихологічного дослідження (діяльнісно-поведінковий аспект)» (науковий консультант — професор Суїменко Є. І., Інститут соціології НАН України).  З 2005 по 2008 рр. –  професор  кафедри соціології, з 2008 по 2009 рр. — в.о. завідувача кафедри соціології, з 2009 по 2017 рр. — професор кафедри економіки підприємства, з 2017 року — завідувач кафедри соціології ЛНУ імені Івана Франка.

З 2007 по 2011 рр. — член правління Соціологічної асоціації України (САУ). Станом на сьогодні Пачковський Ю. Ф. — голова спеціалізованої  вченої ради К 35.051.26 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології», член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.17 із захисту докторських та кандидатських дисертацій у ділянці політичних наук ЛНУ ім. І. Франка. З 2017 по 2020 рр. — головний редактор «Вісника Львівського університету. Серія соціологічна»[1], з 2018 р. –  член консультативної ради часопису «Соціологія: теорія, методи, маркетинг». Є членом редколегій таких польських наукових видань, як «Młoda Humanistyka», «Polonia Journal», «UR Journal of Humanities and Social Sciences».

Юрій Пачковський брав участь у низці міжнародних проектів, результатом яких було видання колективних монографій «Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej» (Warszawa: PWE, 2007), «Młodzi w społeczeństwie zmiany: Studia polsko-ukraińskie» (Kielce: WSU, 2010), "Gospodarstwa domowe w XXI w. Konsumpcja. Jakość życia (Warszawa: SGH, 2012), "Violence and Abuse in Society: Understanding a Global Crisis, t. 2 (Praeger, Santa Barbara, CA — Denver, CO — Oxford, 2012); Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation (Warsaw: Center of European Projects, 2017), Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian cooperation (Warsaw: Center of European Projects, 2018), Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej (Jarosław: PWSTE, 2018). 

Сфера наукових зацікавлень

ред.
 • методологія та методика соціологічного дослідження,
 • соціологія сім'ї та молоді,
 • актуальні проблеми економічної соціології та психології у царині реклами і споживання, 
 • соціологія управління, соціологія інформаційного суспільства,
 • психологія підприємництва,
 • бізнес-соціологія.


Науковий внесок

ред.

Юрій Пачковський є автором соціопсихологічної концепції розвитку підприємництва в суспільстві, що трансформується. Концепція у систематизованому вигляді передбачає виокремлення чотирьох системних блоків регулюючих чинників на рівні «Суспільних передумов  підприємництва», «Фактору масової свідомості», «Групового фактору» і «Особистісного фактору».

В останні роки активно займається дослідженням соціальних і психологічних передумов розвитку інформаційного суспільства та «нової економіки». Результатом авторських розвідок стали дослідження таких явищ як «e-commerce» і «m-commerce», які набувають все більшої ваги в сучасному українському суспільстві, а також аналіз тенденцій розвитку е-послуг в країнах Центрально-Східної Європи. Автор понад 180-ти наук. праць, зокрема  14 монографій, 6 підручників та навчальних посібників.

Основні публікації автора[2],[3]

ред.
 • Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки. Монографія. — Львів: Світ, 2000. — 272 с.
 • Підприємницька поведінка: теоретико-методологічні аспекти  // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2001. — № 1. — С. 57-63.
 • Підприємництво у новітніх теоретичних пошуках та інтерпретаціях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2003. — № 2. — С.149-159.
 • Психологія підприємництва: Навч. посібник. 3-є вид. — К.: Каравела, 2007. — 416 с.
 • Соціоекономічне знання у соціологічному вимірі. Монографія. — Львів: Вид. центр Львівського ун-ту, 2007. — 172 с (у співавторстві).
 • Ціннісно-професійний контекст світоглядних орієнтацій студентської молоді (досвід українсько-польського соціологічного дослідження) // Український соціологічний журнал. — 2009. –  № 1-2.– С. 79-94.
 • Соціологія і психологія. Навч. посібник  /За ред.  Ю. Ф. Пачковського. — К.: Каравела, 2009. — 760 с.
 • Swiat wartości współczesnej młodzieży ukraińskiej (studium socjologiczne)// Młodzi w społeczeństwie zmiany: Studia polsko-ukraińskie / Red. nauk M. Sroczyńska, J. Paczkowski. — Kielce: WSU, 2010. — S. 65-90.
 • Особливості використання е-послуг споживачами деяких країн Центрально-Східної Європи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2011. — №.3. — С. 15-29 (у співавторстві).
 • Соціологія. Підручник / За ред. Ю. Ф. Пачковського. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 418 с.
 • E-commerce Market in Ukraine: State and Development Prospects // Handel wewnętrzny w Polsce: Warszawa 2014. — P.  402—420.
 • Споживча поведінка українських домогосподарств. Монографія. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 292  с (у співавторстві).
 • Społeczeństwo informacyjne: nowe  wyzwania  dla  rozwoju e-commerce   na  Ukrainie // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. — 2015. — Zeszyt 44 (część 2).  – Uniwersytet Rzeszowski. –S. 66-77.
 • The Young Consumer in the Ukrainian e-Commerce Market // Handel wewnętrzny. — 2016. — № 4.  – P. 202—216 (у співавторстві).
 • Ukranian-Polish educational space of higher education: challenges and prospects for cross-border cooperation // Contemporary Socio-Economic Issues of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation / Ed.  L. Buller, H. Kotarski, Y.Pachkovskyy. — Warsaw: Center of European Projekt,  2017,  – P. 269—294.
 • До проблеми духовних цінностей у соціологічному дискурсі // Вісник Львівського університету. Сер. соціологічна. — 2017. — Вип. XI. — С. 54–68 (у співавторстві).
 • Інтернет-практики молодих людей в сучасному суспільстві: українсько-польський вимір // Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej / Red. K.Rejman, Y.Pachkovskyy, B.Petrecka. — Jarosław: PWSTE, 2018. — S. 91-110 (у співавторстві).
 • Local identity and cultural heritage in the framework of Ukrainian-Polish cultural dialogue// Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian cooperation. — Warsaw: Center of European Projekt,  2018. — P. 97-122.

Примітки

ред.
 1. Вісник Львівського університету : Серія соціологічна - Бібліографічні посилання Google Академія. scholar.google.com.ua. Процитовано 27 січня 2019.
 2. Pachkovskyy, Пачковський, Пачковский, Paczkowski, Pachkovsky, Paczkowsky, Yuriy, Yurij, Юрій - Бібліографічні посилання Google Академія. scholar.google.com.ua. Процитовано 27 січня 2019.
 3. Пачковський Ю.Ф. Історичний факультет (укр.). Процитовано 27 січня 2019.