Пара́метри ста́ну — фізичні величини, що характеризують стан термодинамічної системи: температура, тиск, питомий об'єм,електрична поляризація та ін.

Розрізняють екстенсивні параметри стану, пропорційні масі системи, й інтенсивні параметри стану, не залежать від маси системи. До екстенсивних належать об'єм, внутрішня енергія, ентропія, ентальпія, Гіббса енергія, Гельмгольца енергія (вільна енергія), до інтенсивних — тиск, температура, концентрація, магнітна індукція та ін. Не всі параметри стану незалежні, тому що рівновага стану системи можна безперечно визначити, встановивши певні значення обмежаної кількості параметрів системи.