П'єзоелектричний модуль

П'єзоелектричний модуль — кількісна характеристика п'єзоелектрика, що задає лінійне співвідношення між механічними напруженнями і поляризацією, які вони викликають.

У найпростішому випадку, при відсутності дотичних напружень[1]

,

де - п'єзоелектричний модуль, - х-ва складова вектора поляризації, та - компоненти тензора механічних напружень.

Тензор п'єзоелектричних модулів ред.

В загальному випадку довільних напружень, поляризація зв'язана з напруженнями через тензор п'єзоелектричних модулів[2]:

 .

Тензор   відмінний від нуля тільки для кристалів без центра інверсії. Він симетричний щодо двох останніх індексів.

Посилання в тексті ред.

  1. Сивухин Д.В. (1977). Общий курс физики. т III. Электричество. Москва: Наука.
  2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. (1982). Теоретическая физика. т. VIII. Электродинамика сплошных сред. Москва: Наука.