Ортогональні поліноми

Ортогональні поліноми або ортогональні многочлени — послідовність поліномів n-го порядку , заданих на відрізку [a, b], що задовольняє умовам

для будь-яких .

Функція називається ваговою функцією. Разом із межами відрізка вона визначає сукупність ортогональних многочленів із точністю до сталих множників. Вибір конкретної форми цих множників називається стандартизацією. Для визначення, на цій сторінці вводиться позначення:

.

Кожен із многочленів має вигляд:

, де .

Диференціальне рівняння ред.

Ортогональні поліноми задовольняють диференціальному рівнянню:

 ,

де   та   не залежать від n, а   - стала, яка залежить лише від n.

Рекурентна формула ред.

 ,

де

 .

Формула Родріга ред.

 ,

де   — певний поліном.

Література ред.

  • Бейтмен Г., Эрдейи А., Высшие трансцендентные функции, т. 2 - Функции Бесселя, функции параболического цилиндра, ортогональные многочлены, пер. с англ., 2 изд., М., 1974
  • Геронимус Я. Л., Теория ортогональных многочленов, М.-Д., 1950
  • Сеге Г., Ортогональные многочлены, пер. с англ., Москва, 1962