Відкрити головне меню

Орбіталь Кона—Шема (рос. орбитали Кона — Шема, англ. Kohn — Sham orbitals) — функції ψ(r) в наборі одноелектронних рівнянь Кона—Шема, за допомогою яких можна отримати точні електронні густини, а отже, і загальну енергію системи:

Heffψi(r) = εi ψ(r), i= 1, 2, .., n,
де Heff — ефективний гамільтоніан, виражений як функція електронної густини, ρ(r), а εi — енергії, асоційовані з ψi (r). Ці фундаментальні в теорії електронної густини рівняння є стартовими в багатьох наближених методах. Електронна густина ρ(r) обчислюється за рівнянням
ρ(r) = |ψi(r)|2.

Такі орбіталі не треба плутати з молекулярними орбіталями, отримуваними за методом Гартрі — Фока, бо вони не мають іншого фізичного смислу окрім того, що дозволяють порахувати електронну густину за рівняннями Кона — Шема.

ДжерелаРедагувати