Оптичний фононфонон із ненульовим значенням частоти в центрі зони Брілюена.

Закон дисперсії лінійного двоатомного ланцюжка, на якому видно гілки як акустичних, так і оптичних фононів

Оптичні фонони виникають лише в кристалах, які мають два або більше атомів в елементарній комірці. За своєю природою оптичні фонони є відносними коливаннями атомів елементарної комірки, один щодо іншого, які, проте, розповсюджуються від комірки до комірки.

На противагу оптичним фононам, при розповсюдженні акустичних фононів елементарна комірка коливається, як єдине ціле.

Відносні коливання атомів в елементарній комірці дуже часто мають значний дипольний момент, що сильно взаємодіє з полем електромагнітної хвилі. Завдяки цьому оптичні фонони збуджуються світлом (в інфрачервоному діапазоні), утворюючи характерні для кристалів смуги поглинання. Саме тому цей тип фононів отримав назву оптичних.

Література Редагувати

  • Пінкевич І.П., Сугаков В.Й. (2006). Теорія твердого тіла. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". 
  • Давыдов А.С. (1976). Теория твердого тела. Москва: Наука.