Операційний прибуток

Міра прибутку фірми

EBIT (скор. від англ. Earnings Before Interest and Taxes) або операційний прибуток — аналітичний показник, який дорівнює обсягу прибутку до вирахування відсотків за позиковими коштами і сплати податків.

Цей показник розраховується на основі фінансової звітності компанії і використовується інвесторами для оцінки прибутковості основної діяльності компанії.

Розрахунок EBIT ред.

Показник EBIT розраховується таким чином:

 Чистий прибуток
+ Витрати по податку на прибуток
- Відшкодований податок на прибуток
(+ Надзвичайні витрати)
(- Надзвичайні доходи)
+ Відсотки сплачені
- Відсотки отримані
= EBIT

Див. також ред.

Посилання ред.