Октавне транспонування

Октавне транспонування - перенесення звуків на октаву вгору або вниз. Для позначення октавного транспонування використовують спеціальний знак 8 - - - -|, який пишуть над або під нотами, залежно від напрямку транспонування. Рідко зустрічається також знак 15 - - - -|, який позначає транспонування на інтервал квінтдецими, тобто на дві октави.

Одні й ті самі звуки, занотовані без транспонування, з октавним та двохоктавним транспонуванням
Музичне транспонування
Символ Назва Зміна тональності
Music-quindicesimaalta.png Альтове квінтдецимне транспонування Підвищення на квінтдециму
Music-ottavaalta.png Альтове октавне транспонування Підвищення на октаву
Music-ottavabassa.png Басове октавне транспонування Пониження на октаву
Music-quindicesimabassa.png Басове квінтдецимне транспонування Пониження на квінтдециму