Одиниця тиску

міра, через яку кількісно виражається величина тиску

Одини́ця ти́ску (англ. unit of pressure) — одиниця для вимірювання тиску, міра, через яку кількісно виражається величина тиску в рідинах та газах.

Манометр зі шкалою, проградуйованою у барах (bar) та фунтах на квадратний дюйм (psi)

Одиницею вимірювання тиску в системі SI є паскаль (позначення: Па, міжнародне: Pa)[1]. 1 Па — тиск створений силою 1 Н, яка рівномірно розподілена по нормальній до неї площі величиною в 1 м². Найуживаніші префікси кратності: 1 кПа = 10³ Па, 1 МПа = 106 Па.

В манометрії допускається використання і позасистемних одиниць тиску.

Поширеною одиницею є технічна атмосфера (ат або кгс/м²), що являє собою тиск, який утворюється силою в 1 кгс, рівномірно розподіленою по нормалі до поверхні, площею 1 см²): 1 ат = 1 кгс/см² = 98066,5 Па ≈ 100кПа = 0,1 МПа.

Так як тиск в одну технічну атмосферу є досить великою величиною, то на практиці для вимірювання малих тисків використовують одиниці тиску: міліметри ртутного стовпа (мм рт. ст., торр) або міліметри водного стовпа:

1 ат = 735,56 мм рт.ст при температурі 0 °C
1 кгс/см² = 738,2 мм рт.ст. при температурі 20 °C;
1 ат = 10 м водного стовпа при 4 °C.
1 мм рт.ст. = 133,322 Па
1 мм.вод.ст. = 9,8 Па.

Наступна одиниця тиску — бар: 1 бар = 105 Па = 0,1 МПа і є за величиною дещо більшим за технічну атмосферу.

Ще використовується одиниця тиску — фізична атмосфера (атм), яка дорівнює тиску стовпа ртуті висотою 760 мм при температурі 0 °C і прискоренні вільного падіння g= 9,81 м/с².

1 атм = 1,0332 кгс/см² 103 кПа — відповідає нормальному атмосферному тиску і використовується як одиниця при перерахунках об'ємів газу та повітря, при їхньому переході із одного стану в інший (при зрідженні газів).

У США та Великій Британії тиск виражають у: фунтах на квадратний дюйм (lbf/in²), паундалях на квадратний фут (pdl/ft²), дюймах водного стовпа (inH2O), футах водного стовпа (ft H2O), в дюймах ртутного стовпа (in Hg) тощо.

1 lbf/ in² =6894,76 Н/м²,
1 pdl/ft² = 1,48816 Н/м²,
1 in H2O = 249,089 Н/м²;
1 ft H2O = 2989,07 Н/м²,
1 in Hg = 3386,39 н/м².

Співвідношення між найпоширенішими одиницями тиску подано у таблиці:

Одиниці тиску
Паскаль Бар
(bar, бар)
Н/мм² кгс/м² Технічна атмосфера
(at, ат)
Фізична атмосфера
(atm, атм)
Міліметр ртутного стовпа
(mmHg, мм рт. ст., torr, торр)
Фунт на квадратний дюйм
(psi)
1 Па (Н/м²) = 1 10−5 10−6 0,102 0,102·10−4 0,987·10−5 0,0075 145,038·10−6
1 бар = 100 000 1 0,1 10 197 1,02 0,987 750 14,5038
1 Н/мм² = 106 10 1 1,02·105 10,2 9,87 7500 145,038
1 кгс/м² = 9,81 9,81·10−5 9,81·10−6 1 10−4 0,968·10−4 0,0736 14,223·10−4
1 технічна атмосфера =
1 кгс/см² =
98 100 0,981 0,0981 10 000 1 0,968 736 14,223
1 фізична атмосфера =
(760 торр) =
101 325 1,013 0,1013 10 330 1,033 1 760 14,696
1 торр = 1 мм рт. ст. = 133 0,00133 1,33·10−4 13,6 0,00132 0,00132 1 19,3367·10−3
1 psi 6894,76 68,9476·10−3 68,9476·10−4 702,99 70,307·10−3 68,046·10−3 51,7151 1


Примітки ред.

  1. ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT)

Джерела ред.

  • Петришин І. С., Сафронов Б. М. Вимірювання тиску. Навчальний посібник. — Івано-Франковськ: Факел, 2004. — 269 с.
  • Гідравліка: навчальний посібник / Л. В. Возняк, П. Р. Гімер, М. І. Мердух, О. В. Паневник. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. — 327 с.
  • Цюцюра В. Д. Метрологія та основи вимірювань: навчальний посібник / В. Д. Цюцюра, С. В. Цюцюра. — К. : Знання-Прес, 2003. — 180 с. — (Вища освіта XXI століття)

Посилання ред.