Обозний коронний (уряд дворський)

Обозний коронний (пол. Oboźny koronny, лат. praefectus curruum) — уряд дворський (почесний) Корони Королівства Польського та Речі Посполитої.

Він завідував королівськими каретами та возами, був керівником колісних майстрів, стельмахів та інших стаєнних ремісників, які обслуговували вози й карети. Іноді його помилково називали візничим (пол. woźniczym).

Джерела та літератураРедагувати

  • Krzysztof Chłapowski: O urzędzie oboźnego w XVI i pierwszej połowie XVII w. [W:] Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa, 1989, s. 146—147.
  • Zbigniew Góralski: Urzędy i godności w dawnej Polsce. Warszawa, 1998, s. 148.