Нульовий вектор — це вектор на прямій (на площині, в просторі), в якому координати початку і кінця збігаються. Позначається — . Його довжина рівна нулю (), напрям не визначається. Вважається, що нульовий вектор є одночасно паралельний і перпендикулярний до будь-якої площини, прямої чи вектора. В будь-якому іншому векторному просторі — це вектор, модуль якого рівний нулю.

Властивості нуль-вектора ред.

В геометрії нульовий вектор має такі властивості:

  • Нуль-вектор є колінеарним до будь-якого іншого вектора:  
  • Будь-які два нуль-вектори рівні між собою
  • Добутком нуль-вектора на число є нуль-вектор
  • Сумою нуль-вектора   і вектора   є вектор  
  • Проєкцією нуль-вектора на пряму(площину) є нуль-вектор
  • Проєкцією нуль-вектора на ненульовий вектор є число 0
  • Якщо один з векторів у скалярному добутку є нуль-вектором, то добуток рівний нулю
  • Якщо один з векторів у векторному добутку є нуль-вектором, то добуток рівний нуль-вектору
  • Якщо один з векторів у мішаному добутку є нуль вектором, то добуток рівний нулю