Відкрити головне меню

Новітня освіта  — міжнародний рецензований журнал, що публікує наукові статті у галузі вищої освіти. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: сучасна методика викладання гуманітарних та суспільних дисциплін, ІКТ в освіті.

Новітня освіта (Advanced Education)
Країна видання Україна Україна
Тематика психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі, новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі, інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
Періодичність виходу 2 рази на рік
Мова англійська
Адреса редакції пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Засновник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Видавець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Засновано 2013
Доступ підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій
ISSN (Print) 2409-3351 (Print)

Вебсторінка: ae.fl.kpi.ua

Журнал «Новітня освіта» також орієнтований на висвітлення сучасних напрямів міждисциплінарних досліджень мови й міжкультурної комунікації. З огляду на це, до публікації запрошуються праці, які обґрунтовують теоретичні передумови та методологічні основи наукового вирішення різноаспектних питань закономірностей функціонування одиниць мови й мовлення у площині комунікативно-когнітивного, соціокультурного, психологічного, літературознавчого, синергетичного та енергетичного аспектів.

Галузь та проблематика збірникаРедагувати

• психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі; • новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі;

• інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Тематика публікацій журналу охоплює такі сфери лінгвістичного знання: загальне мовознавство, психолінгвістика, соціолінгвістика, прагматика, когнітивістика, дискурсологія, паралінгвістика, емотіологія, лінгвістична антропологія, корпусна лінгвістика, міжкультурна комунікація, а також застосування їх надбань у практиці викладання іноземних мов.

За широтою охоплення матеріалу журнал надає читачам можливість ознайомитися з результатами новітніх міждисциплінарних досліджень, інтегрованих на ґрунті мовознавства та методики викладання іноземних мов.

ІндексуванняРедагувати

Журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: ESCI (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, SprintKnowledge, Google Scholar, BASE, OAJI, Cite Factor, UIF, I2OR, InfoBase Index.

КонтактиРедагувати

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Україна, 03056 Київ-56, пр. Перемоги, 37, корпус 7, кімн.718
Тел.: (044) 204 85 37, +38 (066) 510 76 83
e-mail: kpi-journal@ukr.net
сайт: http://ae.fl.kpi.ua

ПосиланняРедагувати