Невизначений інтеграл функції комплексної змінної

Неви́значений інтегра́л

Якщо в області визначення інтеграл не залежить від шляху інтегрування і початкова точка фіксована, а кінцева точка шляху інтеграції зроблена змінною, то

причому ; функція називається первісною аналітичною функції . Первісна функція залежить від вибору початкової точки . Дві будь-які первісні функції відрізняються одна від одної на постійну величину. Сукупність всіх первісних функцій позначають

( — стала інтегрування) і називають невизначеним інтегралом від .

Невизначені інтеграли від елементарних функцій комплексної змінної обчислюються за тими ж формулами, що і інтеграли від тих же функцій дійсної змінної.

ДжерелаРедагувати