Національна система інновацій

Термін "національна інноваційна система" з'явився відносно недавно. Вперше він був використаний у 1987 р. К. Фріманом у його дослідженні технологічної політики в Японії. Також в якості перших матеріалів, присвячених інноваційним системам, називаються книга "Національна система інновацій" під редакцією Б. Лундвалла, що вийшла в 1992 р., і колективна монографія 1988 р. "Технічний прогрес і економічна теорія".

Націона́льна систе́ма іннова́цій (англ. National innovation system) —

  • інтерактивна мережа установ державного і приватного сектора, що створюють, адаптують, імпортують, модифікують і поширюють нові технології;
  • інфраструктура, що стимулює технологічний розвиток компаній, що роблять ставку на знання й інновації;
  • організація на національному рівні управління і використання технологій для впровадження інновацій і колективного навчання;
  • система, що стимулює розвиток інновацій шляхом використання технологій.