Наукомістке підприємство

Наукомістка виробнича система (наукомістке підприємство (НМП)) (НВС) — це система, що здатна освоїти і реалізувати інноваційні технічні і технологічні знання нового покоління наукомістких технологій у процесі створення проміжних і кінцевих продуктів. НВС має розвинену інфраструктуру у формі об'єднання, створює складну конкурентоспроможну продукцію, наприклад, літаки, космічні апарати, системи управління об'єктами тощо. Структурно НВС складається з господарсько-виробничих підприємств (модулів), до числа яких можна віднести науковий, виробничий, ресурсний, ремонтний, сервісний, маркетинговий та ін.

 • Наукомістка продукція (НМПР) — це продукція, що створена на базі останніх досягнень науки і техніки, і яка має технологічні чи економічні переваги у порівнянні з іншою продукцією даної групи або є унікальною.
 • Наукомістке виробництво (НМВ) — це виробництво, яке забезпечує впровадження повного життєвого циклу розробки, серійного виробництва, маркетингу і ремонтно-сервісного обслуговування НМПР.
 • Наукомістка технологія (НМТ) — технологія, що забезпечує одержання НМПР і дає можливість здійснити енерго-, ресурсозбереження, зменшення шкідливих викидів, підвищення безпеки праці і підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках.
 • Наукомісткий процес (НМПЦ) — процес, який дозволяє впровадити і реалізувати нові технології на основі інновації структур, що відповідають нормативним вимогам і міжнародним стандартам.
 • Наукомістка галузь (НМГ) — галузь, що забезпечує розробку нових технологій та впровадження новітніх наукових досягнень у процесах створення НМПР.
 • Наукомісткі галузі — це ті, що характеризуються виробництвом сучасної, технічно складної продукції, досвідченим кадровми складом

Триєдине завдання розвитку НМП ред.

 1. Розроблення й реалізації динамічної моделі оптимального економічного розвитку НМП;
 2. Розбудови ефективної керуючої системи НМП (у тому числі системи управління персоналом), яка була б адекватною сучасним реаліям ринку, враховувала всебічні особливості людини та спиралася на результативні механізми і стимули залучення персоналу до творчої праці зі створення та використання інновацій;
 3. Синтезу та адаптації дієвих засобів контролю результатів праці НМП (у тому числі персоналу підприємства).

Закони, що керують розвитком наукомістких підприємств в Україні ред.

Основні характерні риси наукомістких виробництв ред.

 • Кількісні стрибкоподібні зміни в технології, що зумовлюють перехід до наступного покоління техніки.
 • Тривалий інтегральний термін створення наукомісткої продукції.

Основні характеристики високотехнологічних товарів ред.

 • Новизною технологій, використовуваними сировиною та матеріалами;
 • Відносною часткою високваліфікованих працівників у конструюванні та виробництів продукції;
 • Унікальними масогабаритними, фізичними, хімічними властивостями;
 • Значним ризиком при виведенні товару на рикнок.

Див. також ред.

Посилання ред.

 1. ЗУ Про інноваційну діяльність
 2. ЗУ Про наукову і науково-технічну діяльність
 3. ЗУ Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
 4. Войтко С. В. Управління розвитком наукомістких підприємств