Наукові записки НаУКМА

«Наукові записки НаУКМА» — наукове фахове видання, що виходить у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Публікує статті з усіх галузей знань. Цей журнал має 13 тематичних серій і є рецензованим журналом відкритого доступу. Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». Мови публікацій — українська та англійська.

Загальна редакційна колегія ред.

 • Квіт С. М., д-р філол. наук — відповідальний редактор (НаУКМА)
 • Моренець В. П., д-р філол. наук — заступник відповідального редактора, голова редколегії випуску «Філологічні науки» (НаУКМА)
 • Брюховецький В. С., д-р філол. наук (НаУКМА)
 • Панченко В. Є., д-р філол. наук (НаУКМА)
 • Ткачук М. Л., д-р філос. наук — голова редколегії випуску «Філософія та релігієзнавство» (НаУКМА)
 • Лук'яненко І. Г., д-р ек. наук — голова редколегії випуску «Економічні науки» (НаУКМА)
 • Кірсенко М. В., д-р іст. наук — голова редколегії випуску «Історичні науки» (НаУКМА)
 • Собуцький М. А., д-р філол. наук — голова редколегії випуску «Теорія та історія культури» (НаУКМА)
 • Якушик В. М., д-р політ. наук — голова редколегії випуску «Політичні науки» (НаУКМА)
 • Козюбра М. І., д-р юр. наук — голова редколегії випуску «Юридичні науки» (НаУКМА)
 • Оксамитна С. М., д-р філос. наук — голова редколегії випуску «Соціологічні науки» (НаУКМА)
 • Бурбан А. Ф., д-р хім. наук — голова редколегії випуску «Хімічні науки і технології» (НаУКМА)
 • Глибовець М. М., д-р фіз.-мат. наук — голова редколегії випуску «Комп'ютерні науки» (НаУКМА)
 • Терновська Т. К., д-р біол. наук — голова редколегії випуску «Біологія та екологія» (НаУКМА)
 • Голод П. І., д-р фіз.-мат. наук — голова редколегії випуску «Фізико-математичні науки» (НаУКМА)
 • Яковенко Н. М., д-р іст. наук — голова редколегії випуску «Київська Академія» (НаУКМА)
 • Гірник А. М., канд. філос. наук — голова редколегії випуску «Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота» (НаУКМА)

Історія часопису ред.

Часопис засновано в 1996 році як фахове наукове видання, що публікує статті з усіх галузей знання. Має 13 тематичних серій. Наукові записки НаУКМА ввійшли до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». Має електронну версію, що цілковито повторює друкований варіант.

Журнал є рецензованим журналом відкритого доступу[1].

Примітки ред.

 1. Наукові записки НаУКМА - НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА.