«Економіка розвитку» — міжнародний науковий журнал, засновником якого є Харківський національний економічний університет (свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 16780-5352ПР от 25.05.10 рік). Журнал орієнтований на публікацію оригінальних, інноваційних, високоякісних і сучасних наукових статей з широким спектром охоплення проблем, пов'язаних із забезпеченням випереджального зростання світової та національної економіки. Журнал входить до переліку фахових видань, визнаних ВАК України (бюлетень ВАК України № 9, 2002 рік).

Economics of Development
Економіка розвитку
Kharkov National University of Economics.jpg
Науковий журнал ХНЕУ
Країна видання Україна, м. Харків
Тематика Актуальні проблеми сучасної наукової думки
Періодичність виходу щоквартально (4 рази на рік)
Мова українська, російська, англійська
Адреса редакції Україна, 61001, м. Харків, пер. Інженерний, 1а, 1 під'їзд
Головний редактор В.С. Пономаренко, Ректор ХНЕУ
Засновник Харківський національний економічний університет
Видавець ХНЕУ
Засновано 2002
Початкова ціна 117 грн.
Передплатний індекс (Укрпошта) 49222
ISSN 1683-1942

Вебсторінка: Офіційний сайт журналу

ПроблематикаРедагувати

«Економіка розвитку» передбачає досить широку проблематику для надрукованих статей. Опубліковані статті орієнтовані на актуальні проблеми науки і практики в таких сферах як:

 — економічна теорія та історія економічної думки;
 — світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 — економіка та управління національним господарством;
 — економіка та управління підприємствами;
 — розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 — демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 — гроші, фінанси і кредит;
 — бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
 — статистика та економіко-математичне моделювання;
 — інформаційні системи і технології в економіці;
 — теорія і механізми державного управління.

Тематика журналу охоплює все різноманіття проблем, закладених в JEL класифікацію (від А до Z). Призначення журналу полягає в забезпеченні ефективної теоретико-методологічної підтримки сталого розвитку суб'єктів господарювання та поширення адресованої читачеві інформації. Цілі і завдання журналу лежать в сфері оприлюднення нових, сучасних та якісних досліджень; зводяться до публікації концептуальних і емпіричних наукових статей. Усі друковані матеріали проходять сувору процедуру рецензування.

Редакційна колегіяРедагувати

Підтвердженням важливості журналу є його наявність в декількох реферативних базах даних світового рівня та авторитетна редакційна колегія, до якої входять провідні вчені з різних країн світу.

  • Головний редактор: Пономаренко Володимир Степанович (економіст) — доктор економічний наук, професор, ректор Харківського національного економічного університету
  • Заступник головного редактора: Пилипенко Андрій Анатолійович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку ХНЕУ
  • Відповідальний секретар: Сєдова Любов Миколаївна — директор видавництва ХНЕУ

СпівробітництвоРедагувати

Економіка розвитку публікує статті теоретичної та практичної спрямованості, показуючи при цьому, як результати наукових досліджень можуть сприяти ефективнішому вирішенню актуальних з практичної точки зору економічних проблем. Оскільки опубліковані в журналі статті переважно відносяться до теорії і практиці розвитку економіки, висувається вимога одночасного надання в оприлюднених матеріалах вагомого теоретичного обґрунтування і переконливої практичної реалізації виявленої автором економічної проблеми. Також журнал створює інформаційне поле для обговорення нових теорій з міждисциплінарних досліджень. Враховуючи важливість обміну науковою інформацією редколегія журналу запрошує до співпраці:

 — авторів — для надання актуальних статей, що відображають відомості про вагомий внесок їхніх досліджень у розвиток економіки;
 — дослідників і практиків — для отримання відомостей про сучасні досягнення наукової думки;
 — студентів і аспірантів — для отримання досвіду узагальнення та оприлюднення результатів власного наукового пошуку

ПосиланняРедагувати