Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Наукова бібліотека Хмельницького національного університету — навчально-допоміжний, інформаційний, науковий, культурно-освітній структурний підрозділ Хмельницького національного університету, лауреатка обласної премії ім. Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи[1], одна з найбільших книгозбірень області. НБ ХНУ забезпечує користувачів навчальною і науковою інформацією в бібліотечному корпусі та цілодобово – в дистанційному режимі. Локальна мережа об’єднує 56 ПК, зокрема й АРМ, 3 сервери. В основі автоматизованої системи – український програмний продукт «УФД. Бібліотека».

Наукова бібліотека Хмельницького національного університету
Країна:  Україна
Тип: університетська
Складова Хмельницький національний університет
Розташування м.Хмельницький
Адреса вул. Кам’янецька, 110/1
Заснована вересень,1962 р.
Фонди: близько 600 тисяч документів
Директор: Олена Айвазян
Площа приміщень: 3810 м²
Сайт: library.khnu.km.ua

Історія бібліотеки ред.

Історія Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету нерозривно пов’язана з історією навчального закладу[2]. Бібліотека стала одним із перших підрозділів, заснованих при Хмельницькому загально-технічному факультеті Українського поліграфічного інституту у вересні 1962 року[3]. Фонд тоді налічував 1185 примірників. Перша штатна працівниця – бібліотекарка М. І. Міль (Рижук), перша завідувачка – К. С. Степанець. Бібліотечна рада заснована 1968 року. У 1988 р.  здійснено переїзд в  окремий дев'ятиповерховий бібліотечний  корпус (наразі площа бібліотеки – 3810 м2). З 2001 року є методичною базою бібліотек ЗВО Хмельницької області[4]. Статус наукового підрозділу університету бібліотека отримала 2006 року[5]. Перша ЕОМ «Мазовія» і програма «Бібліотека-2» придбані 1992 року; в 1998 році створено локальну мережу з шести ПК; 1999 року придбано ПП "УФД. Бібліотека". Автоматизовано основні бібліотечні процеси. Автоматизований облік видачі документів на всіх пунктах обслуговування та консервація карткових читацьких каталогів та картотек – з 2005 року.

Структура ред.

Сучасна структура бібліотеки складається з 6-ти відділів, 3-х читальних залів, 5-ти кафедральних абонементів, 3-х абонементів.

Основні відділи бібліотеки:

 • Відділ комплектування та наукової обробки документів
 • Відділ зберігання фондів
 • Відділ науково-методичної та культурно-просвітницької роботи
 • Інформаційно-бібліографічний відділ
 • Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення
 • Відділ обслуговування користувачів

Фонди ред.

Фонд багатогалузевий, загальна кількість – понад 550 тис. примірників українською та іноземними мовами, електронних ресурсів у власних БД – понад 20 тис. назв. Виокремлено краєзнавчий фонд, фонд іноземної літератури та рідкісних і цінних видань. Бібліотека укомплектована науковою, навчальною, довідковою, методичною, періодичною та іншою літературою.

Обслуговування ред.

Бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів проводиться у всіх структурних підрозділах, а також на 5-ти кафедральних абонементах.

До послуг користувачів:

 • віртуальна система обслуговування: вебсайт бібліотеки (з 1998 р.; нова версія сайту, адаптована до мобільних пристроїв з 2019 р.); власні БД (43), зокрема, електронний каталог (з 1992 р.), електронна бібліотека (з 2005 р.), а також віртуальна довідкова служба (з 2006 р.), МБА та ЕДД, віртуальні виставки;
 • традиційні заняття з основ інформаційної культури, основ наукового пошуку та стандартизації, інформаційні (Дні магістра, бакалавра, аспіранта, кафедри тощо) і просвітницькі заходи;
 • вільний та безкоштовний Wi-Fi доступ до інтернету з власних ноутбуків чи гаджетів, безкоштовний доступ до інтернету  зі стаціонарних комп’ютерів локальної мережі бібліотеки.

Для науковців та викладачів – доступ до світових наукових ресурсів, зокрема й наукометричних платформ Scopus та Web of Science, БД Springe; Інституційний репозитарій, індивідуальне та колективне інформування, систематизація творів друку, перевірка видань на плагіат, БД «Книгозабезпеченість», система «Комплектування», «Конференції ХНУ», «Автореферати дисертацій, захищених у ХНУ» та ін.

Інституційний репозитарій ред.

Бібліотека підтримує проєкт відкритого доступу до знань через розвиток відкритих електронних архівів (інституційних репозитаріїв).

ElarKhNU – (Electronic Archive Khmelnytskyi National University) – електронний архів Хмельницького національного університету, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, аспірантів, співробітників та студентів університету. Створений у 2011 році. Функціонує на програмній платформі відкритого доступу DSpase (версія 6.3). Має серійний номер ISSN 2310-8037. Об`єм репозітарію – 10 200 електронних документів (станом на 01.09.2021).

Наукова та науково-методична діяльність ред.

Наукова та науково-методична діяльність здійснюються за програмами наукової роботи, згідно з якими щороку проводяться науково-практичні конференції і семінари, дослідження (індивідуальні та колективні), опитування читачів та інші заходи в рамках діючих проєктів. За результатами дослідження історії розвитку бібліотечної справи на Поділлі з другої половини XIX – початку XX століття видано монографію[6]. Ведеться БД "Наукові публікації працівників бібліотеки ХНУ". Здійснюється бібліографування праць вчених (з 1998 р. – 33 покажчики), біобібліографія – БД «Доктори наук, професори ХНУ» (з 2015 р. – 66 розділів). Для бібліотечних фахівців ведуться: бібліографічна БД «Бібліотечна справа», повнотекстові БД «Регламентуючі документи», «Матеріали конференцій», а також інформаційний бюлетень «Бібліотека в освітньому просторі» (з 2005 р. – 25 випусків) і віртуальна виставка «Сучасна бібліотека: напрями та стратегії розвитку».

 
Видання бібліотеки

Директори ред.

 • К. С. Степанець[7] (1967–1984);
 • О. Б. Айвазян[9] (з 2006 року і дотепер), відмінниця освіти України, кандидатка історичних наук .

Примітки ред.

 1. У науковій бібліотеці ХНУ // Хмельницький національний університет. Історія і сучасність: 1995–2015. Кн. 3 / упоряд. Є. М. Свіргунець, П. К. Мельник. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С.126-128. Процитовано 26.10.2021 (PDF). Процитовано 26.10.2021.
 2. Бібліотека університету : витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 296 с. (PDF). Процитовано 25.10.2021.
 3. Айвазян О. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету / О. Айвазян // Енциклопедія освіти Хмельниччини / Хмельниц. облрада, Хмельниц. облдержадмін., Департамент освіти і науки облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 204. – ISBN 978-617-7094-90-5 (PDF). Процитовано 26.10.2021.
 4. Мацей О. О. Хмельницьке обласне методичне об’єднання: багатогранність форм діяльності та єдина мета / О. О. Мацей // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2018. – Вип. 5. – С. 144-149 (PDF). Процитовано 26.10.2021.
 5. Айвазян О. Б. Наукова бібліотека у системі класичного університету / О. Б. Айвазян // Матеріально-технічна база в освітній діяльності : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. М. Є. Скиби, С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 49–64 (PDF). Процитовано 25.10.2021.
 6. Айвазян, О. Б. Бібліотеки Поділля (друга половина XIX – початок ХХ ст.) : монографія / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук. – Кам'янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2016. – 256 с. ISBN 978-617-620-219-6 (PDF). Процитовано 25.10.2021.
 7. Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) / уклад.: О. Б. Айвазян, К. А. Чабан. – Хмельницький, 2002. – 130 с.
 8. Григоренко О. П. В.М. Петрицька і наукова бібліотека Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2010. – Вип. 2. – С. 57-66. Процитовано 25.10.2021.
 9. Хмельницький національний університет. 50 років розвитку / редкол.: М. Є. Скиба [та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2012. – 188 с. – ISBN 978-966-1581-18-9 (PDF). Процитовано 25.10.2021.

Посилання ред.