Відкрити головне меню

Міжнародна федерація бухгалтерів (англ. International Federation of Accountants (IFAC)) була заснована 7 жовтня 1977 року в Мюнхені, Німеччина, на 11-ому Всесвітньому конгресі бухгалтерів. МФБ була створена з метою зміцнення бухгалтерської професії в усьому світі в інтересах суспільства шляхом:

  • Розробки високоякісних міжнародних стандартів в галузі аудиту та надання впевненості, бухгалтерського обліку в державному секторі, етики та освіти для професійних бухгалтерів та підтримки їх впровадження і використання;
  • Сприяння взаємодії та співробітництва між його членами;
  • Спільної роботи і співпраці з іншими міжнародними організаціями, а також
  • Бути міжнародним представником професії бухгалтера.

Accountancy template.svg

Бухгалтерський облік
Основні поняття

БухгалтерБухгалтерія
Облікова політикаПроводка
ДебетКредитСальдо
АктивКапіталЗобов'язання

Метод бухгалтерського обліку

ДокументаціяІнвентаризація
ОцінюванняКалькуляція
Система бухгалтерських рахунків
Подвійний записБаланс
Звітність

Стандарти

П(С)БОМСФЗGAAP

Бухгалтерська звітність
Фінансова звітність

Бухгалтерський баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал

Податкова звітність
Статистична звітність
Види бухгалтерського обліку

Фінансовий облікУправлінський облік
Податковий облік
Бюджетний облікБанківський облік

Аудит

Аудиторський ризикСуттєвість
Аудиторські процедуриАудиторський висновок

Державний фінансовий контроль

На першому засіданні МФБ Асамблеї та Ради в жовтні 1977 року з 12 пунктів програми роботи був розроблений для керівництва МФБ комітетів і співробітників протягом перших п'яти років діяльності. Багато елементів цієї програми роботи як і раніше актуальні і сьогодні.

Починаючи з 63 засновників з 51 країн в 1977 році, членство МФБ зросло. В даний час МФБ включає 169 організацій-членів з усього світу і партнерів в 127 країнах та юрисдикціях.

МФБ були створені ряд комісій і комітетів з розробки міжнародних стандартів і рекомендацій, з метою зосередження уваги на конкретних секторах професії:

Рада / Комітет Дата створення
Рада з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності звітності (IAASB) (колишній Міжнародний комітет з аудиторської практики) Жовтень 1977
Рада з міжнародних освітніх стандартів в галузі бухгалтерського обліку (IAESB) (колишній Комітет з освіти) Жовтень 1977
Рада з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (IESBA) (колишній Комітет з етики) Жовтень 1977
Комітет професійних бухгалтерів у бізнесі (колишній комітет з фінансового і управлінського обліку заснований як комітет з управлінського обліку) Жовтень 1977
Рада з міжнародних стандартів обліку і звітності у державному секторі (раніше Комітет з державного сектору) Травень 1986
Комітет транснаціональних аудиторів Травень 2000
Консультативний комітет по питанням відповідності Листопад 2003
Комітет з розвитку професійних бухгалтерських організацій (колишній Комітет по націям, що розвиваються) Листопад 2005
Комітет з практики малого і середнього бізнесу Листопад 2005

ПосиланняРедагувати