Міжкультурна комунікація

Міжкультурна комунікація — термін введений у науковий обіг Г. Трейгер та Е. Холл[1]. Міжкультурна комунікація — комунікація між представниками окремих культур, коли один учасник виявляє культурну різницю іншого. Це обмін інформацією, почуттями, думками представників різних культур. Має місце в бізнесі, туризмі, спорті, особистих контактах, науковому та освітньому світі тощо.

Інший варіант визначення: «Міжкультурна комунікація — адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, що є приналежними до різних національних культур»[2]

Міжкультурна комунікація — наука, яка вивчає особливості вербального та невербального спілкування людей, що належать до різних національних та мовно-культурних спільнот.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. Г. Трейгер та Е. Холл Культура та комунікація. Модель аналізу (1954 р.)
  2. Верещагин Е. М. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. — М., 1990. — 250 с.

ЛітератураРедагувати

  • Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич. — К., 2007.
  • О. П. Кучмій. Міжкультурні комунікації // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4
  • М'язова І. Ю. Особливості тлумачення поняття «міжкультурна комунікація» / І. Ю. М'язова // Філософські проблеми гуманітарних наук. — 2006. — № 8. — С. 108—113.
  • Спільна історія. Діалог культур: навч. посіб. / П. Вербицька, Н. Голосова, В. Дяків та ін. ; [ред.: О. Міхеєва, О. Ковалевська] ; Всеукр. асоц. викл. історії та сусп. дисциплін «Нова доба». — Львів: ЗУКЦ, 2013. — 256 с. : іл. — Бібліогр. с. 255 (20 назв). — ISBN 978-617-655-092-1
  • Шайгородський Ю. Ж. Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації // Український соціум. — № 1. — 2001. — С. 41-48.