Молодіжний сленг

Сленг молодіжний — окремий пласт національної мови, варіант молодіжного спілкування людей, який відображає певною мірою рівень культури, освіченості, розвитку суспільства, у наш час контрольований масовою культурою, під вплив якої потрапляють різні категорії молоді.

ОсобливостіРедагувати

Молодіжний сленг, як і будь-який інший, є тільки лексиконом на фонетичній і граматичній основі загальнонаціональної мови і відрізняється розмовним, а іноді й грубо-фамільярним забарвленням. Характерною особливістю, яка відрізняє молодіжний сленг від інших видів сленгу, є його швидка мінливість, яка пояснюється зміною поколінь.

Молодь, як носій молодіжного сленгу, є внутрішньо неоднорідною соціально-демографічною групою, де студентство було і залишається найбільш освіченим прошарком молодого покоління, отже, і мова, якою воно користується буде перебувати в рамках норми, але з включенням жаргонізмів, пов’язаних з певним періодом становлення в їхньому житті, процесом навчання .

Сленг, як найбільш використовуваний функціональний різновид мови для спілкування в «своєму колі», є проявом вікового конфлікту, показником невідповідності між запитами студентської молоді і можливостями їх реалізації. Дане протиріччя знаходить висвітлення в мовній компетенції молодого покоління.

ІсторіяРедагувати

Відзначають три бурхливі хвилі в розвитку молодіжного сленгу в Україні XX століття.

 • 50-і роки. Друга хвиля пов'язана з появою «стиляг».
 • 70-80-і роки. Третя хвиля пов'язана з періодом застою, що породила різні неформальні молодіжні рухи і «хіпуюча» молодь створила свій «системний» сленг як мовний жест протистояння офіційній ідеології.

Нині на розвиток молодіжного сленгу великий вплив має комп'ютеризація. Передача сенсу, ідеї, образу при появі комп'ютера отримала додаткові можливості в порівнянні з листом і печаткою. За рахунок цього інтернет-сленг проникає в молодіжну мову.

В.В. Балабін визначає сленг як ненормативну, неформальну, стилістично знижену та функціонально обмежену мову, що використовується з метою здійснення комунікативної, регулятивної, емоційно-експресивної та корпоративної мовленнєвих функцій.

Ю.Василенко пропонує називати сленгом молодіжний жаргон і визначає молодіжний сленг як синтезовану лексику різних молодіжних груп та індивідуальної молоді.

За Н. Годун, вперше термін «сленг» був зафіксований у 1750 році зі значенням «мова вулиці» або, за іншими джерелами, – «образа». Припускається, що слово «сленг» походить від англійського sling – «метати, кидати» в тому значенні, в якому воно вживалося в яскравому архаїчному виразі to sling one’s jaw – «говорити буйні, образливі речі».

Молодіжний сленг, за Ю.Василенко, являє собою окремий пласт національної мови, який відображає певною мірою рівень культури, освіченості, розвитку суспільства

За визначенням В.О. Дорди, молодіжний сленг містить лексику як мінімум трьох лексико-стилістичних підсистем: нестандартної розмовної  мови, професійного жаргону й вульгаризмів.

Фактор творенняРедагувати

Найважливішим фактором творення сленгу в українському мовному середовищі залишається „постімперський” культурний синдром: збереження і навіть посилення російського впливу на вітчизняну лексику, а особливо ненормативну.

Важливим чинником у творенні сленгових лексем є спорідненість інтересів осіб які формують різновид цього ненормативного утворення.

Причини та мотиви використанняРедагувати

1) невдоволенням традиційними словами і виразами;

2) зіткненням з новими обставинами, для яких наявний лексикон виявляється бідним;

3) прагненням вразити суспільство;

4) бажанням “правдивого, непідробного” спілкування;

5) бажанням досягти певного комічного ефекту;

6) бажанням створити певний стилістичний ефект за допомогою яскравості та експресивності сленгу.

Короткий список лексичних одиниць молодіжного сленгуРедагувати

 • Бро (від англ. bro - скорочення слова brother) — брат;
 • Лагати — працювати повільно, з перебоями (лаги — перебої);
 • Мажор (-ка) — син (або донька) багатих батьків; молоді люди, що ведуть розкішний спосіб життя; часто асоціюється з нічними клубами і дорогим автомобілем, який порушує правила дорожнього руху з ризиком для оточення;
 • Чувак — молодик, юнак;
 • Бабки - гроші
 • Бакси – долари
 • Бомба – дуже гарно
 • Дилда – висока дівчина
 • Дидлити – випивати багато
 • Жерти – їсти
 • Кайф – хороші відчуття
 • Корєш – товариш
 • Морозити – ігнорувати
 • Мудак – поганий хлопець
 • Тачка – машина
 • Тащитись – радіти
 • Тусовка – час в колі друзів
 • Фраєр – модний хлопець
 • Хандра – поганий настрій
 • Здох — не має сил, сильна втома;
 • Вангую — передбачую;
 • Врубитись — зрозуміти;
 • Вдуплитись — зрозуміти;
 • Кек — смішно
 • Пас — відмова;
 • Пацан; поцик — хлопець, чоловік;
 • Профі; Про — професіонал;
 • Шарити — розуміти;
 • Шпора — шпаргалка;

У кіноРедагувати

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

 • Словник сучасного українського сленгу / Упоряд. Т. М. Кондратюк. — Харків: Фоліо, 2006 . — 350 с. — ISBN 966-03-3268-8
 • Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу: автореф. дис. на здобуття канд. філол. наук: 10.02.16 / В.В. Балабін; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 19 с.
 • Дорда В.О. Гендерні аспекти молодіжного сленгу США. – Вісник СумДУ. Серія “Філологія”, № 1’ 2008. – С. 20 – 24.
 • Дорда В.О. Співвідношення студентського сленгу з загальним та спеціальним сленгом.
 • Годун Н. Ділова українська мова з елементами професійного та розмовного сленгу в молодому середовищі
 • Василенко Ю. Молодіжний сленг / Ю. Василенко
 • https://www.kursak.com/leksychni-osoblyvosti-molodizhnoho-slenhu/
 • https://web.archive.org/web/20140210141305/http://shron.chtyvo.org.ua/Pyrkalo_Svitlana/Pershyi_slovnyk_ukrainskoho_molodizhnoho_slenhu.pdf