{{i}} Документація модуля[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]

Цей модуль має дві функції, portal та image. portal створює блок з посиланнями на портал або кілька порталів і використовується шаблоном {{portal}}. Найчастіше вона використовується в розділі "Див. також" статті. Функція image видає назву зображення, яке використовується вказаним порталом.

Функція portalРедагувати

Функція portal створює блок посилань на портал.

Функція imageРедагувати

Функція image видає назву зображення, яке використовується вказаним порталом.

ВикористанняРедагувати

{{#invoke:Портал|image|portal}}

ПрикладиРедагувати

 • {{#invoke:Портал|image|Мистецтво}} → Ballerina-icon.jpg

Функція image dupesРедагувати

Функція image dupes (дублювання зображень) повертає список усіх зображень, які використовуються більш ніж одним порталом (псевдоніми не враховуються). Це може бути корисним для виявлення записів зображень, які слід змінити для використання псевдонімів.

ПрикладиРедагувати

{{#invoke:Портал|imageDupes}}

Відображення всіх функційРедагувати

Функція display all повертає box, що містить усі портали, на яких є зображення. Вона використовується для обслуговування і не повинна відображатися в статтях, позаяк: а) існує близько ~ порталів із зображеннями, і відображення ~ зображень на одній сторінці займає багато ресурсів сервера, і б) модуль не має можливості дізнатися правильну капіталізацію назви порталу, тому деякі посилання на портали будуть неробочими. Цю функцію можна побачити за адресою Шаблон:Портал/документація/all.

ВикористанняРедагувати

{{#invoke:Портал|displayAll}}


Цей шаблон використовується, щоб зробити посилання на портал або портали.

Цей шаблон можна використати, щоб додати посилання на кілька порталів у розділі "Див. також" статті або сторінки.

ВикористанняРедагувати

Базове використання
{{Портал |Портал 1 |Портал 2 |Портал 3 |... }}
Всі опції
{{Портал 
| Портал 1 
| Портал 2 
| Портал 3 
| ... 
| left = <!-- yes -->
| margin = <!-- CSS-облямівка -->
| break = <!-- yes -->
| boxsize = <!-- ширини рамки у пікселях -->
}}

РозміщенняРедагувати

У статтях, цей шаблон повинен розміщуватися внизу статті в розділі Див. також.

ЗображенняРедагувати

Зображення для порталу вказується на сторінці Шаблон:Портал/Зображення/НазваПорталу для кожного порталу; інакше буде використано зображення за замовчуванням. Майте на увазі, що змінна "НазваПорталу" повинна мати лише першу літеру у верхньому регістрі, всі літери, починаючи з другої, повинні бути у нижньому регістрі, не зважаючи на те, як пишеться назва порталу. Наприклад, Портал:Гаррі Поттер написаний з двома літерами у верхньому регістрі, але підсторінка для назви зображення - Шаблон:Портал/Зображення/Гаррі поттер, лише з одною великою буквою.

ПрикладРедагувати

Код
Результат
{{Портал|Наука}}

ПараметриРедагувати

Назва Значення Опис
1, 2, 3 ... Назва порталу, наприклад, Мистецтво Параметри без назви вказують які портали відображати. Можна вказати будь-яку кількість порталів.
left yes Якщо встановлено на yes, то шаблон відображається на сторінці ліворуч, а не праворуч.
margin значення CSS-облямівки, наприклад, 1.2em 3em 0.5em 1em Цей параметр дозволяє встановити нестандартну облямівку. Допускаються всі правильні значення для CSS-облямівки.
break yes Якщо встановлено на yes, то перед назвою порталу вставляється перевід рядка.
boxsize Розмір в пікселях, наприклад, 300 Встановлює нестандартну ширину в пікселях.

ПідтримкаРедагувати

Наступна категорія містить всі сторінки з неправильним використанням шаблону:

Див. такожРедагувати

--[==[ Цей модуль є реалізацією старого шаблону {{портал}}. Станом на квітень 2022 він використовується майже у 939 962 статтях.
-- Будь ласка, будьте обережні під час його оновлення! Він виводить дві функції: p.portal, що генерує список порталів, та p.image,
-- яка видає назву зображення для окремого порталу.

-- Дані зображень порталу зберігаються в підмодулях [[Модуль:Портал/images]], наведених нижче:
-- [[Модуль:Портал/images/all]]	 — для всіх назв порталів, окрім що містяться в підмодулях «other» та «aliases».
-- [[Модуль:Портал/images/other]]	 — для всіх назв порталів, що починаються з інших літер. Сюди входять:
-- 									 цифри, літери з діакритичними знаками та літери латинського алфавіту.
-- [[Модуль:Портал/images/aliases]] — для додавання псевдонімів до існуючих імен порталів. Використовуйте цю сторінку
-- 									 для варіацій у написанні, діакритичних знаків тощо, незалежно від того, на яку літеру починається портал.
--
-- Сторінки даних зображень поділяються лише на три підмодуля через невелику кількість,
-- яка не суттєво знизить навантаження на сервер при додаванні, зміні або видаленні зображень.
-- Це оновлена версія старого модуля, котрий взагалі не застосовується в нашому розділі.
]==]

local p = {}

-- determine whether we're being called from a sandbox
local isSandbox = mw.getCurrentFrame():getTitle():find('пісочниця', 1, true)
local sandbox = isSandbox and '/пісочниця' or ''

local function sandboxVersion(s)
	return isSandbox and s..'-пісоч' or s
end

local templatestyles = 'Модуль:Портал'..sandbox..'/styles.css'

local getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
local yesno = require('Module:Yesno')

-- List of non-talk namespaces which should not be tracked (Talk pages are never tracked)
local badNamespaces = {'user','template','draft','wikipedia','користувач','шаблон','вікіпедія','обговорення'}

-- Check whether to do tracking in this namespace
-- Returns true unless the page is one of the banned namespaces
local function checkTracking(title)
	local thisPage = title or mw.title.getCurrentTitle()
	if thisPage.isTalkPage then
		return false
	end
	local ns = thisPage.nsText:lower()
	for _, v in ipairs(badNamespaces) do
		if ns == v then
			return false
		end
	end
	return true
end

local function matchImagePage(s)
	-- Finds the appropriate image subpage given a lower-case
	-- portal name plus the first letter of that portal name.
	if type(s) ~= 'string' or #s < 1 then return end
	local firstLetter = mw.ustring.sub(s, 1, 1)
	local imagePage
	if mw.ustring then
		imagePage = 'Модуль:Портал/images/all' .. sandbox
	else
		imagePage = 'Модуль:Портал/images/other' .. sandbox
	end
	return mw.loadData(imagePage)[s]
end

local function getAlias(s)
	-- Gets an alias from the image alias data page.
	local aliasData = mw.loadData('Модуль:Портал/images/aliases'..sandbox)
	for portal, aliases in pairs(aliasData) do
		for _, alias in ipairs(aliases) do
			if alias == s then
				return portal
			end
		end
	end
end

local function getImageName(s)
	-- Gets the image name for a given string.
	local default = 'Portal-puzzle.svg|link=|alt='
	if type(s) ~= 'string' or #s < 1 then
		return default
	end
	s = mw.ustring.lower(s)
	return matchImagePage(s) or matchImagePage(getAlias(s)) or default
end

 -- Function to check argument portals for errors, generate tracking categories if needed
 --   Function first checks for too few/many portals provided
 --   Then checks the portal list to purge any portals that don't exist
 -- Arguments:
 --  portals: raw list of portals
 --  args.tracking: is tracking requested? (will not track on bad titles or namespaces)
 --  args.redlinks: should redlinks be displayed?
 --  args.minPortals: minimum number of portal arguments
 --  args.maxPortals: maximum number of portal arguments
 -- Returns:
 --  portals = list of portals, with redlinks purged (if args.redlinks=false)
 --  trackingCat = possible tracking category
 --  errorMsg = error message
function p._checkPortals(portals, args)
	local trackingCat = ''
	local errMsg = nil
	
	-- Tracking is on by default.
	-- It is disabled if any of the following is true
	-- 1/ the parameter "tracking" is set to 'no, 'n', or 'false'
	-- 2/ the current page fails the namespace or pagename tests 
	local trackingEnabled = args.tracking and checkTracking()
	
	args.minPortals = args.minPortals or 1
	args.maxPortals = args.maxPortals or -1
	-- check for too few portals
	if #portals < args.minPortals then
		errMsg = 'будь ласка, вкажіть не менше '..args.minPortals..' портал'..(args.minPortals > 1 and 'ів' or '')
		trackingCat = (trackingEnabled and '[[Категорія:Шаблони порталів із дуже малою кількістю порталів]]' or '')
		return portals, trackingCat, errMsg
	end
	-- check for too many portals
	if args.maxPortals >= 0 and #portals > args.maxPortals then
		errMsg = 'надто багато порталів (максимум = '..args.maxPortals..')'
		trackingCat = (trackingEnabled and '[[Категорія:Шаблони порталів із надто великою кількістю порталів]]' or '')
		return portals, trackingCat, errMsg
	end
	if not args.redlinks or trackingEnabled then
		-- make new list of portals that exist
		local existingPortals = {}
		for _, portal in ipairs(portals) do
			local portalTitle = mw.title.new(portal,"Портал")
			-- if portal exists, put it into list
			if portalTitle and portalTitle.exists then
				table.insert(existingPortals,portal)
			-- otherwise set tracking cat
			elseif trackingEnabled then
				trackingCat = "[[Категорія:Шаблони порталів із червоними посиланнями]]"
			end
		end
		-- If redlinks is off, use portal list purged of redlinks
		portals = args.redlinks and portals or existingPortals
		-- if nothing left after purge, set tracking cat
		if #portals == 0 and trackingEnabled then
			trackingCat = trackingCat.."[[Категорія:Сторінки з порожнім шаблоном порталу]]" 
		end
	end
	return portals, trackingCat, errMsg
end

function p._portal(portals, args)
	-- This function builds the portal box used by the {{portal}} template.
	
	-- Normalize all arguments
	if args.redlinks == 'include' then args.redlinks = true end
	args.addBreak = args['break']
	for key, default in pairs({left=false,tracking=true,nominimum=false,
		            redlinks=false,addBreak=false,border=true}) do
		if args[key] == nil then args[key] = default end
		args[key] = yesno(args[key], default)
	end

	local root = mw.html.create('div')
		:attr('role', 'navigation')
		:attr('aria-label', 'Portals')
		:addClass('noprint plainlist')
		:addClass(sandboxVersion('portalbox'))
		:addClass(args.border and sandboxVersion('portalborder') or '')
		:addClass(args.left and 'tleft' or 'tright')
		:css('margin', args.margin or nil)
		:newline()

	local trackingCat = ''
	local errMsg = nil
	args.minPortals = args.nominimum and 0 or 1
	args.maxPortals = -1
	portals, trackingCat, errMsg = p._checkPortals(portals, args)
	root:wikitext(trackingCat)
	-- if error message, put it in the box and return
	if errMsg then
		if args.border then -- suppress error message when border=no
			local errTag = root:tag('strong')
			errTag:addClass('error')
			errTag:css('padding','0.2em')
			errTag:wikitext('Помилка: '..errMsg)
		end
		return tostring(root)
	end
	-- if no portals (and no error), just return tracking category
	if #portals == 0 then
		return trackingCat
	end

	-- Start the list. This corresponds to the start of the wikitext table in the old [[Template:Portal]].
	local listroot = root:tag('ul')
		:css('width', (tonumber(args.boxsize) or 0) > 0 and (args.boxsize .. 'px') or args.boxsize)

	-- Display the portals specified in the positional arguments.
	for _, portal in ipairs(portals) do
		local image = getImageName(portal)

		-- Generate the html for the image and the portal name.
		listroot
			:newline()
			:tag('li')
				:tag('span')
					:wikitext(string.format('[[Файл:%s|32x28px|class=noviewer]]', image))
					:done()
				:tag('span')
					:wikitext(string.format('[[Портал:%s|Портал «%s»]]', portal, portal, args.addBreak and '<br />' or ' '))
	end
	return tostring(root)
end

function p._image(portals)
	-- Wrapper function to allow getImageName() to be accessed through #invoke.
	local name = getImageName(portals[1])
	return name:match('^(.-)|') or name -- FIXME: use a more elegant way to separate borders etc. from the image name
end

local function getAllImageTables()
	-- Returns an array containing all image subpages (minus aliases) as loaded by mw.loadData.
	local images = {}
	for i, subpage in ipairs{'all', 'other'} do
		images[i] = mw.loadData('Модуль:Портал/images/' .. subpage .. sandbox)
	end
	return images
end

function p._displayAll(portals, args)
	-- This function displays all portals that have portal images. This function is for maintenance purposes and should not be used in
	-- articles, for two reasons: 1) there are over 1500 portals with portal images, and 2) the module doesn't record how the portal
	-- names are capitalized, so the portal links may be broken.
	local lang = mw.language.getContentLanguage()
	local count = 1
	for _, imageTable in ipairs(getAllImageTables()) do
		for portal in pairs(imageTable) do
			portals[count] = lang:ucfirst(portal)
			count = count + 1
		end
	end
	return p._portal(portals, args)
end

function p._imageDupes()
	-- This function searches the image subpages to find duplicate images. If duplicate images exist, it is not necessarily a bad thing,
	-- as different portals might just happen to choose the same image. However, this function is helpful in identifying images that
	-- should be moved to a portal alias for ease of maintenance.
	local exists, dupes = {}, {}
	for _, imageTable in ipairs(getAllImageTables()) do
		for portal, image in pairs(imageTable) do
			if not exists[image] then
				exists[image] = portal
			else
				table.insert(dupes, string.format('The image "[[:File:%s|%s]]" is used for both portals "%s" and "%s".', image, image, exists[image], portal))
			end
		end
	end
	if #dupes < 1 then
		return 'No duplicate images found.'
	else
		return 'The following duplicate images were found:\n* ' .. table.concat(dupes, '\n* ')
	end
end

local function processPortalArgs(args)
	-- This function processes a table of arguments and returns two tables: an array of portal names for processing by ipairs, and a table of
	-- the named arguments that specify style options, etc. We need to use ipairs because we want to list all the portals in the order
	-- they were passed to the template, but we also want to be able to deal with positional arguments passed explicitly, for example
	-- {{portal|2=Politics}}. The behaviour of ipairs is undefined if nil values are present, so we need to make sure they are all removed.
	args = type(args) == 'table' and args or {}
	local portals = {}
	local namedArgs = {}
	for k, v in pairs(args) do
		if type(k) == 'number' and type(v) == 'string' then -- Make sure we have no non-string portal names.
			table.insert(portals, k)
		elseif type(k) ~= 'number' then
			namedArgs[k] = v
		end
	end
	table.sort(portals)
	for i, v in ipairs(portals) do
		portals[i] = args[v]
	end
	return portals, namedArgs
end

-- Entry point for sorting portals from other named arguments
function p._processPortalArgs(args)
	return processPortalArgs(args)
end

local function makeWrapper(funcName)
	-- Processes external arguments and sends them to the other functions.
	return function (frame)
		-- If called via #invoke, use the args passed into the invoking
		-- template, or the args passed to #invoke if any exist. Otherwise
		-- assume args are being passed directly in from the debug console
		-- or from another Lua module. 
		-- Also: trim whitespace and remove blank arguments
		local origArgs = getArgs(frame)
		-- create two tables to pass to func: an array of portal names, and a table of named arguments.
		local portals, args = processPortalArgs(origArgs)
		local results = ''
		if funcName == '_portal' or funcName == '_displayAll' then
			results = frame:extensionTag{ name = 'templatestyles', args = { src = templatestyles} }
		end
		return results .. p[funcName](portals, args) 
	end
end

for _, funcName in ipairs{'portal', 'image', 'imageDupes', 'displayAll'} do
	p[funcName] = makeWrapper('_' .. funcName)
end

return p