Відкрити головне меню

За цим критерієм множина оптимальних альтернатив знаходиться так.

Нехай  — функція рішень, визначена на , де  — множина альтернатив,  — множина станів, а  — ймовірнісна міра ситуації .

.

Далі здійснюється максимізація функції корисності тільки по підмножинам з урахуванням усієї множини альтернатив: .


Скінченновимірний випадок. де — імовірність ситуації