Манас (філософський термін)

Манас — в давньоіндійській філософії ємнісне поняття розуму (інтелекту) людини, яке включає всі його ментальні прояви, і яке виникає в процесі індивідуального життя. Це поняття має широку основу: манас не лише набір інтелектуальних якостей, а за своїм складом наближається до самого значення сутності людини (її душі).

У різних давньоіндійських релігійних течіях та вченнях спостерігаються розбіжності у тлумаченні терміну манас:

ДжерелаРедагувати

Присухін С.І. Філософія: Навч. посіб. - К.:КНЕУ,2006. - 208 с.