Майстер виробничого навчання

Майстер виробничого навчання (скорочено - майстер в/н) - педагогічна спеціалізація, сутність якої полягає у навчанні учнів(слухачів) практичним навичкам їхньої майбутньої професії, а також сприянні загальнопедагогічній функції багатостороннього розвитку особистості. Викладають у професійних ліцеях, училищах, коледжах, технікумах, навчально-виробничих комбінатах, на станціях технічної творчості, у шкільних майстернях і кабінетах праці, у центрах дозвілля, у навчальних центрах, на курсах професійного навчання, на підприємствах швейної, харчової, хімічної й ін. промисловості, на виробництві.

Сутність професіїРедагувати

Майстер виробничого навчання проводить практичне професійне навчання учнів початкових і середніх спеціальних навчальних закладів, також учнів(слухачів)на виробництві. Він планує і забезпечує виконання навчально-виробничих робіт. Складає програми проведення занять, готує практичні розробки навчальних тем, обновляє курси у відповідності новітніми досягненнями практики. Визначає шляхи ефективного формування професійних знань і вмінь. Обирає наочні методи навчання і прості форми викладу матеріалу, підбирає завдання і вправи для закріплення теоретичних знань, складає індивідуальні плани учнів(слухачів). Знайомить з технікою і технологією, інструктує, вчить користатися технічною документацією, навчає практичним прийомам і навичкам, здійснює контроль за виконанням завдань, оцінює успішність, стимулює становлення майстерності і розвитку технічної творчості. Стежить за дотриманням правил охорони праці і техніки безпеки. Забезпечує матеріально-технічне оснащення - готує устаткування і матеріали для занять, виявляє й усуває неполадки в технічних пристроях. Повинен знати вимоги до організації навчально-виробничої роботи з учнівськими колективами, технологію навчального виробництва, устаткування і правила його експлуатації, основи педагогіки і методики виробничого навчання, правила і норми по охороні праці і техніку безпеки. Слугує моральним взірцем і робить внесок у розвиток як виробничих (дисциплінованість, уважність і т. ін.), так і загальнолюдських якостей в учнів(слухачів).

Важливі якостіРедагувати

Майстер виробничого навчання повинен мати технічний склад мислення і практичні навички ручної праці, володіти основами педагогічної майстерності. Професійно необхідні: аналітичність мислення, великий обсяг оперативної і довгострокової пам'яті, практичні навички з відповідної професії, гарний розподіл і перемикаємість уваги, витримка, самовладання, відповідальність, працездатність, а також чуйність, доброзичливість, спостережливість, уміння працювати з людьми. Перешкоджають успішній діяльності дратівливість, низька стресостійкість.

ЛітератураРедагувати

  • Професійна педагогіка

Ігнатенко Г.В., Ігнатенко О.В. Видавництво «Видавничий Дім"Слово"», 2013 p.

  • Кривошеєва О. І.Формування професійної етики майстра виробничого навчання у професійно-технічних навчальних закладах // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. / Редкол.: І. А. Зязюн (гол.) та ін. – Київ– Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – Вип. 5 – С. 191–197.
  • Професійна педагогіка

Ігнатенко Г.В., Ігнатенко О.В. Видавництво «Видавничий Дім "Слово"», 2013 p.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати