Майстер-рівняння

Майстер-рівняння або майстер-іквейшн - система кінетичних рівнянь, яка описує часову еволюцію дискретної випадкової величини.

В загальному випадку майстер-рівняння мають вигляд:

,

де - йомовірність того, що випадкова величина в момент часу t матиме значення n, а - ймовірність того, що за відрізок часу dt відбудеться зміна значення випадкової величини від n до m.