Кінетичне рівняння

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Кінетичні рівняння - рівняння, яке визначає закон зміни фізичної величини з часом.

Здебільшого кінетичні рівняння є диференційними рівняннями. Якщо з часом змінюється неоднорідна в просторі фізична величина, то кінетичні рівняння стають диференційними рівняннями в часткових похідних.

Здебільшого кінетичні рівняння записуються, виходячи з феноменологічних міркувань.

Приклади ред.

Радіоактивний розпад ред.

Рівняння радіоактивного розпаду можна записати у вигляді

 ,

тобто кількість атомів, які розпадаються в одиницю часу пропорційна кількості атомів, які ще не розпалися. Коефіцієнт пропорційності -  .

Фотогенерація електронів провідності ред.

Концентрація електронів провідності та дірок в неоднорідному напівпровіднику при фотогенерації описується рівняннями

 
 ,

де n - концентрація електронів, p - концентрація дірок,   та   - коефіцієти дифузії електронів і дірок, відподвідно, G - швидкість генерації електрон-діркових пар, член   - задає швидкість рекомбінації.


Приклади ред.

Див. також ред.

Посилання ред.