Ліквація гравітаційна

Ліквація гравітаційна — ліквація за висотою зливка, зумовлена відмінністю густин розплаву і різних твердих фаз, які кристалізуються з нього. За повільного охолодження кристаліти важчої від розплаву фази під час кристалізації опускаються вниз, а легшої — піднімаються вгору. Таким чином, верхня і нижня частина зливка відрізняються за фазовим складом. Таке розшарування зливка за фазовим складом неприпустиме, наприклад, для антифрикційних сплавів, якісна робота яких в парах тертя вимагає забезпечення оптимального сталого фазового складу.

Зменшити таку ліквацію можна перемішуванням розплаву, збільшенням швидкості його охолодження, або застосуванням космічної технології в умовах невагомості.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Матеріалознавство: підручник / [Дяченко С. С., Дощечкіна І. В., Мовлян А. О., Плешаков Е. І.]; ред. С. С. Дяченко; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. — Х.: ХНАДУ, 2007. — 440 с. — ISBN 978-966-303-133-0