Красний Восток-Казбек

Красний Восток-Казбек, Червоний Схід-Казбек - археологічний комплекс з трьох поселень й двох могильників в районі сільця Красний Восток Наровчатського району Пензенської області.

Тут виявлено поселення абашевської, поздняковської культур й культури сітчастої кераміки.

Дослідження ред.

У різні роки досліджувалися археологічні пам'ятки.

Вперше археологічні розкопки було проведено Олександр Спіцин у 1892 році.

Могильник «Казбек» ред.

На південній околиці сільця Красний Восток Олександром Спіциним у 1892 році було досліджено 15 мокшанських поховань 12-14 сторіччя.

У 1988 році А.В. Растороповим було досліджено 4 мокшанські поховання 12-13 сторіччя.

Могильник «Червоний Схід» ред.

На північній околиці сільця Красний Восток А.Є. Аліхова дослідила 4 мокшанських поховання 8-9 сторіччя.

У 1964 році М.Р. Полесських продовжив розкопки мокшанського могильника 8-9 сторіччя, де виявив 26 поховань.

А. В. Растороповим було виявлено залишки поховань у центрі сільця. Ймовірно, що досліджені поховання на південному й північному кінцях сільця належать одному некрополю мокші 8-14 сторіччя.

Західне селище ред.

У 1951 році Марія Фосс на захід від сільця Красний Восток розкрила й описала селище поздняковської культури кінця 2-го тисячоріччя до Р.Х.

Два північні селища ред.

Розкопки поблизу сільця Червоний Схід продовжив в 1964 М. Р. Полєсських. У північної околиці сільця Красний Восток було виявлено сліди двох різночасових селищ: ранньої новокам'яної доби й ранньої залізної доби. Одне селище відоме як Озименки.

Тут же у 1988 році А. В. Расторопов виявив залишки житла поздняковської культури.

Джерела ред.

  • Алихова А. Е. Могильник у колхоза «Красный Восток» //КСИА. Вып. 29. 1949
  • Расторопов А. В., Ставицкий В. В. Хроника археологических исследований //Из истории области. Вып. 3.
  • Расторопов А. В.. Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство „Большая Российская энциклопедия“, 2001