Відкрити головне меню

Користувач:Albedo/Напрями підготовки молодших спеціалістів у вишах України

Шифр галузі Найменування галузі знань Напрям підготовки Код напряму підготовки
Освіта
101 Педагогічна освіта дошкільна освіта 5.01010101
початкова освіта  5.01010201
технологічна освіта  5.01010301
професійна освіта (за профілем)  5.01010401
соціальна педагогіка  5.01010601
0102  Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини  фізичне виховання[1] 5.01020101
Гуманітарні науки та мистецтво
0201  Культура  бібліотечна справа 5.01020201
народна художня творчість 5.01020401
діловодство 5.01020501
організація туристичного обслуговування 5.01020701
0202  Мистецтво  акторське мистецтво  5.02020101
театрально-декораційне мистецтво 5.02020102
хореографія[1] 5.02020201
кіно-, телемистецтво 5.02020301
музичне мистецтво[1] 5.02020401
образотворче мистецтво[1] 5.02020501
дизайн 5.02020701
перукарське мистецтво та декоративна косметика 5.02020702
декоративно-прикладне мистецтво 5.02020801
естрадно-циркове мистецтво 5.02020901
художнє фотографування 5.02021101
Соціальні науки, бізнес і право
0303  Журналістика та інформація  видавнича справа та редагування  5.03030301
0304  Право  правознавство 5.03040101
правоохоронна діяльність 5.03040102
0305  Економіка та підприємництво  інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
0306  Менеджмент і адміністрування  організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
Природничі науки
0401  Природничі науки аналітичний контроль якості хімічних сполук 5.04010101
пошук та розвідка геологічними методами 5.04010301
пошук та розвідка геофізичними методами 5.04010302
пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами 5.04010303
розвідування нафтових та газових родовищ 5.04010304
метеорологічні та гідрологічні спостереження 5.04010501
експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем 5.04010502
експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій 5.04010503
експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 5.04010601
прикладна екологія 5.04010602
0403  Системні науки та кібернетика  прикладна математика  5.04030101
Інженерія
0501  Інформатика та обчислювальна техніка  обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
0502  Автоматика та управління  обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102
монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 5.05020203
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті 5.05020204
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205
0503  Розробка корисних копалин  відкрита розробка корисних копалин 5.05030101
підземна розробка корисних копалин 5.05030102
експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 5.05030103
шахтне і підземне будівництво 5.05030104
маркшейдерська справа 5.05030105
буріння свердловин 5.05030106
механізація та автоматизація торфового виробництва 5.05030201
збагачення корисних копалин 5.05030301
обробка природного каменю 5.05030302
експлуатація нафтових і газових свердловин 5.05030401
випробування свердловин на нафту і газ 5.05030402
експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ 5.05030403
обслуговування та ремонт обладнання нафтових і газових промислів 5.05030404
0504 Металургія та матеріалознавство  агломераційне виробництво 5.05040101
доменне виробництво 5.05040102
виробництво сталі і феросплавів 5.05040103
виробництво кольорових металів і сплавів 5.05040104
переробка вторинних кольорових та чорних металів 5.05040105
обробка металів тиском 5.05040106
ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів 5.05040201
термічна обробка металів 5.05040301
виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів 5.05040302
0505  Машинобудування та матеріалообробка  технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт обладнання підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050211
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво двигунів 5.05050300
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050300
важке машинобудування (за видами) 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування (за видами) 5.05050311
виробництво рейкового транспорту (за видами) 5.05050312
зварювальне виробництво 5.05050401
газоелектротермічне нанесення покриття 5.05050402
контроль якості металів і зварних з'єднань 5.05050403
обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва 5.05050404
0506  Енергетика та енергетичне машинобудування  монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій 5.05060101
підготовка води, палива і мастильних матеріалів на електростанціях 5.05060102
монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання 5.05060103
експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання 5.05060104
монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок 5.05060201
монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій 5.05060301
конструювання та експлуатація парогенераторного обладнання 5.05060401
конструювання та виробництво турбінних установок 5.05060402
монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок 5.05060403
0507  Електротехніка та електромеханіка  монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 5.05070101
будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 5.05070102
електропостачання 5.05070103
монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 5.05070104
виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106
монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 5.05070108
світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109
виробництво електричних машин і апаратів 5.05070201
монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 5.05070202
виробництво автоматизованих електротермічних систем 5.050702011
експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту 5.05070204
обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205
0508  Електроніка  конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки 5.05080201
виробництво електронних та електричних засобів автоматизації 5.05080202
виробництво та експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок 5.05080301
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок  конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101
технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден 5.05090102
технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 5.05090103
експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 5.05090104
виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 5.05090201
монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв'язку 5.05090301
технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та оргтехніки 5.05090302
монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 5.05090303
виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку 5.05090104
обслуговування обладнання підприємств зв'язку 5.05090305
монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення 5.05090300
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку рухомої служби 5.05090307
монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації 5.05090308
організація та експлуатація поштового зв'язку 5.05090401
монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв'язку 5.05090402
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології радіотехнічні вимірювання 5.05100101
електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102
механічні вимірювання 5.05100103
виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301
виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401
0511  Авіаційна та ракетно-космічна техніка  виробництво авіаційних літальних апаратів 5.05110101
виробництво ракетно-космічних літальних апаратів 5.05110102
виробництво авіаційних двигунів 5.05110201
обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів 5.05110301
експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів 5.05110302
512 Морська техніка  суднокорпусобудування 5.05120101
обслуговування суднового обладнання 5.05120102
монтаж і проектування суднових машин і механізмів 5.05120103
монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання 5.05120104
513 Хімічна технологія та інженерія  виробництво органічних речовин 5.05130101
виробництво неорганічних речовин 5.05130102
переробка нафти і газу 5.05130103
коксохімічне виробництво 5.05130104
виробництво твердих хімічних речовин 5.05130105
виробництво обладнання з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками 5.05130106
виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів 5.05130107
виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв 5.05130108
виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів 5.05130109
виробництво високомолекулярних сполук 5.05130110
хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів 5.05130111
опоряджувальне виробництво 5.05130201
технологія обробки шкіри та хутра 5.05130202
обслуговування і ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості 5.05130203
0514  Біотехнологія  біохімічне виробництво 5.05140101
515 Видавничо-поліграфічна справа  друкарське виробництво 5.05150101
розробка, виготовлення та оформлення пакувань 5.05150102
комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації 5.05150103
дизайн друкованої продукції 5.05150104
0516  Текстильна та легка промисловість  первинна обробка волокнистих матеріалів 5.05160101
виробництво та дизайн пряжі 5.05160102
виробництво та дизайн тканин і трикотажу 5.05160103
виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів 5.05160104
швейне виробництво 5.05160201
виготовлення виробів із шкіри 5.05160202
моделювання та конструювання промислових виробів 5.05160203
кольорування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості 5.05160204
виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів 5.05160205
0517  Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції  виробництво харчової продукції 5.05170101
консервування 5.05170102
зберігання і переробка зерна 5.05170103
виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 5.05170104
виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105
бродильне виробництво і виноробство 5.05170106
виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107
зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 5.05170108
зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170100
зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110
зберігання, консервування та переробка молока 5.05170151
518 Обробка деревини  лісозаготівля та первинна обробка деревини 5.05180101
обробка деревини 5.05180102
виготовлення меблів 5.05180103
Будівництво та архітектура
0601  Будівництво та архітектура  будівництво та експлуатація будівель і споруд 5.06010101
монтаж промислового устаткування 5.06010102
будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103
будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104
обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд 5.06010105
виготовлення металевих конструкцій 5.06010100
виготовлення будівельних деталей і конструкцій 5.06010107
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 5.06010108
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109
будівництво мостів та інших штучних споруд 5.06010110
будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111
будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112
монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 5.06010113
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115
архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр 5.06010201
обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення 5.06010301
будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд 5.06010302
Транспорт
0701  Транспорт і транспортна інфраструктура  організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102
організація перевезень і управління на залізничному транспорті 5.07010103
організація авіаційних перевезень 5.07010104
організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 5.07010105
обслуговування повітряного руху 5.07010201
льотна експлуатація повітряних суден 5.07010202
технічне обслуговування повітряних суден і двигунів 5.07010301
технічне обслуговування засобів механізації та автоматизації в аеропортах 5.07010302
технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами 5.07010303
судноводіння на морських шляхах 5.07010401
судноводіння на внутрішніх водних шляхах 5.07010402
експлуатація суднових енергетичних установок 5.07010403
судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах 5.07010404
судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден 5.07010405
експлуатація обладнання радіозв'язку та електрорадіонавігація суден 5.07010406
експлуатація електрообладнання та автоматики суден 5.07010407
технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу 5.07010501
технічне обслуговування і ремонт вагонів 5.07010502
обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства 5.07010503
технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць 5.07010504
обслуговування транспортних засобів високої прохідності 5.07010601
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602
Геодезія та землеустрій
0801  Геодезія та землеустрій  геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання 5.08010101
землевпорядкування 5.08010102
картографічні роботи 5.08010103
Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції
0901  Сільське господарство і лісництво  промислове квітництво 5.09010101
організація і технологія ведення фермерського господарства 5.09010102
виробництво і переробка продукції рослинництва 5.09010103
виробництво і переробка продукції тваринництва 5.09010201
бджільництво 5.09010202
звірівництво 5.09010203
лісове господарство 5.09010301
мисливське господарство 5.09010302
зелене будівництво і садово-паркове господарство 5.09010303
природно-заповідна справа 5.09010304
0902  Рибне господарство та аквакультура  рибництво та аквакультура 5.09020101
експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури 5.09020102
Техніка та енергетика аграрного виробництва
1001  Техніка та енергетика аграрного виробництва  обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 5.10010101
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 5.10010102
експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 5.10010201
експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання 5.10010202
експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 5.10010203
Ветеринарія
1101  Ветеринарія  ветеринарна медицина 5.11010101
Охорона здоров'я
1201  Медицина  лікувальна справа 5.12010101
сестринська справа 5.12010102
медико-профілактична справа 5.12010103
стоматологія 5.12010104
акушерська справа 5.12010105
стоматологія ортопедична 5.12010106
стоматологічна справа 5.12010107
лабораторна діагностика 5.12010201
1202  Фармація  фармація  5.12020101
аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук 5.12020102
виробництво фармацевтичних препаратів 5.12020103
Соціальне забезпечення
1301 Соціальне забезпечення  соціальна робота 5.13010101
протезне виробництво 5.13010102
Сфера обслуговування
1401 Сфера обслуговування  організація обслуговування в готелях 5.14010101
організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі 5.14010102
обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201
організація обслуговування населення 5.14010202
Безпека
1702  Цивільна безпека організація та техніка цивільного захисту 5.17020101
радіаційний та хімічний контроль 5.17020102
організація та техніка протипожежного захисту 5.17020301

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. а б в г Спеціальності, за якими передбачається присвоєння кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.

ДжерелаРедагувати