Користувач:Albedo/НАУ/Об'єднана—Обсяги

 1. Об'єднана енергетична система України
 2. Об'єднана кредитна спілка
 3. Об'єднана проба
 4. Об'єднана система
 5. Об'єднане дорожнє бюро з розподілу місць на пасажирські поїзди
 6. Об'єднаний іпотечний борг (консолідований)
 7. Об'єднаний пакет аеронавігаційної інформації
 8. Об'єднаний пакет аеронавігаційної інформації (Іntegrated Aeronautіcal Іnformatіon Package)
 9. Об'єднання
 10. Об'єднання власників житлових будинків, квартир
 11. Об'єднання громадян
 12. Об'єднання зв'язку
 13. Об'єднання інформаційних ресурсів баз даних
 14. Об'єднання організацій роботодавців
 15. Об'єднання підприємств
 16. Об'єднання підприємств (юридичних осіб)
 17. Об'єднання профспілок
 18. Об'єднання роботодавців
 19. Об'єднання сільськогосподарських кооперативів
 20. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
 21. Об'єднання територіальних громад Ірпінського регіону
 22. Об'єкт
 23. Об'єкт археологічної спадщини (археологічний об'єкт)
 24. Об'єкт аукціону
 25. Об'єкт благоустрою зеленого господарства
 26. Об'єкт будівництва
 27. Об'єкт вантажного митного комплексу, автопорту, автотерміналу
 28. Об'єкт видавничої справи
 29. Об'єкт винаходу
 30. Об'єкт винаходу (корисної моделі)
 31. Об'єкт виробничого призначення
 32. Об'єкт витрат
 33. Об'єкт виявлення
 34. Об'єкт відтворення
 35. Об'єкт газоспоживання
 36. Об'єкт господарської діяльності
 37. Об'єкт депозитних операцій
 38. Об'єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи
 39. Об'єкт діяльності
 40. Об'єкт екомережі
 41. Об'єкт експертної оцінки
 42. Об'єкт електроенергетики
 43. Об'єкт з виробництва хімічної зброї
 44. Об'єкт з масовим перебуванням людей
 45. Об'єкт з поверхневим радіоактивним забрудненням (Surface contamіnated object)
 46. Об'єкт запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
 47. Об'єкт захисту вогнегасником (вогнегасниками)
 48. Об'єкт інвестування
 49. Об'єкт інтелектуальної власності
 50. Об'єкт інформаційної діяльності
 51. Об'єкт інфраструктури
 52. Об'єкт конкурсу
 53. Об'єкт контролю
 54. Об'єкт концесії
 55. Об'єкт корисної моделі
 56. Об'єкт кредитування
 57. Об'єкт культурної спадщини
 58. Об'єкт лізингу
 59. Об'єкт лісових відносин
 60. Об'єкт модифікації
 61. Об'єкт моніторингу
 62. Об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру
 63. Об'єкт невиробничого призначення
 64. Об'єкт нерухомого майна (нерухоме майно, нерухомість)
 65. Об'єкт обов'язкового страхування
 66. Об'єкт обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
 67. Об'єкт оброблення відходів
 68. Об'єкт обчислення збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
 69. Об'єкт обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів
 70. Об'єкт обчислення збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду
 71. Об'єкт озеленення
 72. Об'єкт оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу
 73. Об'єкт оподаткування
 74. Об'єкт оподаткування нерезидента
 75. Об'єкт оподаткування резидента
 76. Об'єкт оподаткування резидента - фізичної особи
 77. Об'єкт основних засобів
 78. Об'єкт оцінки вартості ресурсів
 79. Об'єкт оцінки майна
 80. Об'єкт перевірки
 81. Об'єкт підвищеної небезпеки
 82. Об'єкт Підприємства
 83. Об'єкт породовипробування
 84. Об'єкт потенційно небезпечний
 85. Об'єкт поштового зв'язку
 86. Об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами
 87. Об'єкт промислового зразка
 88. Об'єкт промислової власності
 89. Об'єкт промислу
 90. Об'єкт радіонавігаційного забезпечення
 91. Об'єкт радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку
 92. Об'єкт раціоналізаторської пропозиції
 93. Об'єкт резервування
 94. Об'єкт реконструкції
 95. Об'єкт споживача
 96. Об'єкт справляння гербового збору
 97. Об'єкт страхування від нещасного випадку
 98. Об'єкт страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
 99. Об'єкт страхування на випадок безробіття
 100. Об'єкт сфери інформатизації
 101. Об'єкт телекомунікацій
 102. Об'єкт технології
 103. Об'єкт "турботи"
 104. Об'єкт утворення відходів
 105. Об'єкт утилізації відходів
 106. Об'єкт фінансового контролю
 107. Об'єкт хеджування
 108. Об'єктна програма [Object code]
 109. Об'єкти авторського права
 110. Об'єкти авторського права і/або суміжних прав
 111. Об'єкти автотоварознавчого дослідження
 112. Об'єкти альтернативної енергетики
 113. Об'єкти антимонопольної політики
 114. Об'єкти архітектури
 115. Об'єкти архітектури та містобудування
 116. Об'єкти благоустрою у сфері зеленого господарства населених пунктів
 117. Об'єкти виробничого призначення із специфічними умовами експлуатації
 118. Об'єкти військовогогосподарства (корабельного)
 119. Об'єкти гірничих відносин
 120. Об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
 121. Об'єкти для утилізації/ видалення
 122. Об'єкти дорожнього сервісу
 123. Об'єкти екологічного аудиту
 124. Об'єкти екологічної експертизи
 125. Об'єкти експертизи
 126. Об'єкти енергетичного господарства
 127. Об'єкти з масовим перебуванням людей
 128. Об'єкти захисту в системі
 129. Об'єкти земельних відносин
 130. Об'єкти землеустрою
 131. Об'єкти інноваційної діяльності
 132. Об'єкти космічної діяльності (космічна техніка)
 133. Об'єкти лову (добування)
 134. Об'єкти магістрального аміакопроводу
 135. Об'єкти малої приватизації
 136. Об'єкти міського електричного транспорту
 137. Об'єкти моніторингу грунтів
 138. Об'єкти монументального мистецтва
 139. Об'єкти насінництва
 140. Об'єкти науки і техніки
 141. Об'єкти наукової та науково-технічної експертизи
 142. Об'єкти національної безпеки
 143. Об'єкти оборонних галузей
 144. Об'єкти оборонного значення
 145. Об'єкти оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку
 146. Об'єкти органів СБ України
 147. Об'єкти оренди землі
 148. Об'єкти охорони
 149. Об'єкти оцінки
 150. Об'єкти оцінки земель
 151. Об'єкти оцінки у матеріальній формі
 152. Об'єкти оцінки у нематеріальній формі
 153. Об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу
 154. Об'єкти планування
 155. Об'єкти племінного тваринництва
 156. Об'єкти поводження з відходами
 157. Об'єкти поштового зв'язку
 158. Об'єкти прав інтелектуальної власності
 159. Об'єкти права власності громадян
 160. Об'єкти права інтелектуальної власності
 161. Об'єкти права приватної власності
 162. Об'єкти права спільної сумісної власності
 163. Об'єкти приватизації (групи)
 164. Об'єкти регулювання
 165. Об'єкти рослинного світу
 166. Об'єкти садово-паркового мистецтва
 167. Об'єкти санітарних заходів
 168. Об'єкти сервісу
 169. Об'єкти сервітуту
 170. Об'єкти соціально-культурного призначення
 171. Об'єкти справляння державного мита
 172. Об'єкти стандартизації татехнічного регулювання або
 173. Об'єкти суміжних прав
 174. Об'єкти тваринного світу
 175. Об'єкти торгівлі
 176. Об'єкти трубопровідного транспорту
 177. Об'єкти у сфері благоустрою населених пунктів
 178. Об'єкти у сфері теплопостачання
 179. Об'єкти управління
 180. Об'єкти управління державної власності
 181. Об'єкти Червоної книги України
 182. Об'єкти, що підлягають приватизації
 183. Об'єктивний доказ
 184. Об'єктивний доказ (objectіve evіdence)
 185. Об'єктивний контроль
 186. Об'єктивні економічні критерії або умови
 187. Об'єктивні причини колективних трудових спорів (конфліктів)
 188. Об'єм газу, який приведено до стандартних умов
 189. Об'єм зберігання
 190. Об'єм сперми
 191. Об'ємний датчик
 192. Об'ємні промислові зразки
 193. Обачність
 194. Обвалене м'ясо
 195. Обвалення
 196. Обвинувальний висновок
 197. Обвинувач
 198. Обгін
 199. Обгінний пункт
 200. Обговорення питання на засіданні Верховної Ради
 201. Обгрунтованість судового рішення
 202. Обіг іменних цінних паперів
 203. Обіг лікарських засобів
 204. Обіг наркотичних засобів
 205. Обіг наркотичних лікарських засобів (психотропних)
 206. Обіг облігацій
 207. Обіг продуктів дитячого харчування
 208. Обіг продукції
 209. Обіг продукції птахівництва
 210. Обіг продукції сексуального характеру
 211. Обіг продукції тваринного походження
 212. Обіг складських документів на зерно
 213. Обіг цінних паперів
 214. Обігові монети
 215. Обізнаний правопорушник
 216. Обкатка
 217. Обладнання
 218. Обладнання дитячого ігрового майданчика
 219. Обладнання для забезпечення безпеки
 220. Обладнання загального призначення
 221. Обладнання криптографічного захисту інформації
 222. Обладнання та установки
 223. Обладнання, що працює під тиском
 224. Обласна дирекція
 225. Обласний бюджет
 226. Обласнийстраховий фонд документації (регіональний)
 227. Обласні автомобільні дороги
 228. Обласні науково-педагогічні бібліотеки
 229. Обласні суди
 230. Облицювальний камінь
 231. Облігації внутрішніх державних позик України
 232. Облігації внутрішньої місцевої позики
 233. Облігації з додатковим забезпеченням
 234. Облігації з обмеженим колом обігу
 235. Облігації зовнішніх державних позик України
 236. Облігації місцевих позик
 237. Облігації підприємств
 238. Облігації, що вільно обертаються
 239. Облігація
 240. Облік в майже реальному масштабі часу
 241. Облік векселів
 242. Облік газу
 243. Облік даних про технічний стан устатковання
 244. Облік злочинів
 245. Облік лісів
 246. Облік собівартості
 247. Облік собівартості робіт (Облік собівартості послуг)
 248. Облік страхувальників
 249. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
 250. Облік ядерного матеріалу
 251. Облікова документація
 252. Облікова картка
 253. Облікова картка дисертації, автореферат і дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук
 254. Облікова картка НДР і ДКР та звіт про НДР або пояснювальна записка до ДКР
 255. Облікова марка
 256. Облікова одиниця
 257. Облікова організація
 258. Облікова оцінка
 259. Облікова політика
 260. Облікова система ломбарду
 261. Облікова справа платника податків
 262. Облікова ставка Національного банку України
 263. Обліковий баланс матеріалу
 264. Обліковий журнал
 265. Обліковий запис
 266. Обліковий звіт
 267. Обліковий прибуток (збиток)
 268. Обліковий штрих-код
 269. Облікові вимірювання
 270. Облікові регістри
 271. Обман замовників
 272. Обман покупців
 273. Обман покупців та замовників
 274. Обманна тактика
 275. Обмежена оглядовість
 276. Обмежена осудність
 277. Обмежена сторінка
 278. Обмежене звільнення
 279. Обмежене звільнення від регуляційного контролю
 280. Обмежений ринок
 281. Обмеження
 282. Обмеження використання повітряного простору
 283. Обмеження волі
 284. Обмеження електропостачання
 285. Обмеження життєдіяльності
 286. Обмеження речових прав на нерухоме майно (обтяження нерухомого майна)
 287. Обмежено дієздатний пасажир
 288. Обмежник граничного вантажу
 289. Обмежник робочої зони
 290. Обмежувальна ділова практика
 291. Обмежувальні кондиції
 292. Обмежувальні протиепідемічні заходи
 293. Обмежувач
 294. Обмін інформацією
 295. Обмін іноземної валюти (конвертація)
 296. Обміни
 297. Обмінний файл
 298. Обмінні операції
 299. Обмінні фонди
 300. Обніжка
 301. Обов'язки
 302. Обов'язкове підтвердження відповідності
 303. Обов'язкове страхування
 304. Обов'язковий екологічний аудит
 305. Обов'язковий пайовий внесок
 306. Обов'язковий пайовий внесок пайовика
 307. Обов'язковий платіж
 308. Обов'язковий порт
 309. Обов'язковий примірник документів
 310. Обов'язковий реквізит електронного документа
 311. Обов'язковий розділ
 312. Обов'язковий фінансовий моніторинг
 313. Обов'язкові примірники видань
 314. Обов'язкові резерви
 315. Обов'язковість договору
 316. Обов'язок доказування
 317. Оборона України
 318. Оборонне планування
 319. Оборонний бюджет
 320. Оборонний огляд
 321. Обороноздатність держави
 322. Оборот від інших видів діяльності
 323. Оборот від посередницької діяльності
 324. Оборот рубки
 325. Оборот стада
 326. Оборотна касова готівка
 327. Оборотний рейс
 328. Оборотні активи
 329. Оборотні засоби
 330. Оборотні кошти
 331. Оборотні кошти власні
 332. Образа
 333. Обрізна деревина
 334. Обрізування крони дерев та чагарників
 335. Обробка
 336. Обробка в реальному часі
 337. Обробка дорогоцінного каміння
 338. Обробка інформації
 339. Обробка інформації в системі
 340. Обробка особистих даних клієнта
 341. Обробка парою
 342. Обробка поштових відправлень (поштових переказів)
 343. Обробка радіоактивних відходів
 344. Обробка стічних вод
 345. Оброблений пакувальний матеріал
 346. Оброблення
 347. Оброблення в реальному масштабі часу [Real tіme processіng]
 348. Оброблення готівки
 349. Оброблення, перероблення
 350. Оброблення відходів (перероблення)
 351. Оброблення сигналу [Sіgnal processіng]
 352. Оброслість овець
 353. Обсерватор
 354. Обслуговування
 355. Обслуговування боргу
 356. Обслуговування до кінцевого міського пункту (Road Feeder Servіces)
 357. Обслуговування масового вибуху
 358. Обслуговування наземне
 359. Обслуговування повітряного руху
 360. Обслуговування комплексу технічного захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності або в інформаційній системі (супроводження)
 361. Обслуговуючий банк
 362. Обслуговуючий кооператив
 363. Обслуговуючий персонал
 364. Обставини непереборної сили
 365. Обставини справи
 366. Обставини, що обтяжують відповідальність
 367. Обставини, що пом'якшують відповідальність
 368. Обставини, які обтяжують покарання
 369. Обставини, які пом'якшують покарання
 370. Обстеження
 371. Обстеження вибіркові
 372. Обстеження детальне
 373. Обстеження дорожнього транспортного засобу
 374. Обстеження експертне
 375. Обстеження підкарантинних матеріалів
 376. Обстеження планове
 377. Обстеження позачергове
 378. Обстеження попереднє
 379. Обстеження спеціальні
 380. Обстеження суцільне
 381. Обстеження хвостосховища
 382. Обсяг безвтратної (на і-му ступені напруги) віддачі електроенергії
 383. Обсяг виробництва "будівництва"
 384. Обсяг виробництва "оптової та роздрібної торгівлі, торгівлі транспортними засобами, послуг з ремонту"
 385. Обсяг виробництва "сільського господарства"
 386. [[Обсяг виробництва таких видів діяльності як "операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам", "освіта", "охорона здоров'я"]]
 387. Обсяг виробництва "транспорту" (включаючи зв'язок)
 388. Обсяг виробництва "фінансової діяльності"
 389. Обсяг віддачі електроенергії
 390. Обсяг втратної (на і-му ступені напруги) віддачі електроенергії
 391. Обсяг вуглеводневої сировини
 392. Обсяг допустимого щорічного використання
 393. Обсяг закупівлі з ОРЕ
 394. Обсяг надходження електроенергії
 395. Обсяг надходження електроенергії на 1 клас напруги для розрахунку ДЕКНТВЕ
 396. Обсяг надходження електроенергії на 2 клас напруги для розрахунку ДЕКНТВЕ
 397. Обсяг постачання природного газу
 398. Обсяг сальдованого надходження електроенергії на 1 клас напруги
 399. Обсяг сальдованого надходження електроенергії на 2 клас напруги
 400. Обсяг споживання
 401. Обсяг товарної продукції (звіт)
 402. Обсяг товарної продукції (розрахунок)
 403. Обсяги видобутку
 404. Обсяги виробництва