Корженівські

прізвище (Korzeniowski)

Корженівський - українське прізвище польського походження від пол. Korżeniewski і прізвища пол. Korzeniewski. Існують також інші варіанти транскрипції: Корженевський, Коженевський, Коженівський, Коженьовський, Корженьовський, Корінчевський тощо.

Корженівські (пол. Korzeniewski, Korzeniowski) — шляхетські роди Речі Посполитої:

  • Гербу Наленч, що відомий з початку XVI століття та походить від роду Малиновських, та був занесений у VI частину книги родової шляхти Волинської, Віленської, Гродненської та Мінської губерній.
  • Гербу Вага, пишуться також як Можейко-Корженівські; походить від Ходки Корженівського, що жив у XIV столітті, з онуків якого Іпатій Потій був родоначальником знаменитого українського роду Потіїв, а Можейко — роду Корженівських.
  • Гербу Лис, рід відомий з кінця XV століття; був занесений у VI частину книги родової шляхти Волинської губернії.
  • Гербу Лодзя, Корженівські-Ляховичи, відомі з кінця XVI століття, були внесені до VI частини родословної книги Волинської і Ковенської губерній.
  • Гербу Лелива, рід відомий з початку XVII століття і внесений до VI частини родословних книг тих самих губерній.
  • Гербу Годземба, роди Korzeniański та Korzeniewski.
  • Гербу Яніна, роди Korzeniewski та Korzeniowski.
  • Гербу Костеша, роди Korzeniewski та Korzeniowski.
  • Гербу Корінчевські, роди Korzeniewski та Korzeniowski.

Крім того, до гербів Гримала, Огончик, Потій, Рогаля, Сулима відносились роди Корженівських (Korzeniowski).

Представники

ред.

Див. також

ред.

Джерела

ред.