Конституційний референдум у Туреччині (2017)

Конституційний референдум 2017 року в Туреччині відбувся 16 квітня[1]. На референдум було винесено питання про схвалення 18 поправок до Конституції Туреччини, які передбачають перехід від парламентської форми правління до президентської республіки, скасування посади прем'єр-міністра, збільшення числа депутатів парламенту і реформування Верховної ради прокурорів та суддів[2][3][4][5].

Конституційний референдум в Туреччині 2017
18 поправок до турецької конституції
2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu
Дата 16 квітня 2017 року

Результати за місцевими дільницями

   За Green tickТак
   Проти Red XНі
Результати
Голосів Разом
Так 25 157 025 51,41%
Ні 23 777 091 48,59%
Дійсні 48 934 116 98,26%
Недійсні 865 047 1,74%
Разом 49 799 163 100.00%
Явка 85,32%
Електорат 58 366 647
Ідею про введення президентської системи запропонував міністр юстиції Джеміл Чічек у 2005 році, тоді ж вона була підтримана прем'єр-міністром Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Поправки ред.

Опис[6][7][8]
Стаття Зміни Оригінальний текст
1 9 Зобов'язання нейтральності і неупередженості судової системи. Bağımsız olduğu zaten belirtilen mahkemeler için ayrıca «tarafsız» ibaresi eklendi.
2 75 Збільшення кількості членів парламенту з 550 до 600. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki koltuk sayısı 550'den 600'e yükseltildi.
3 76 Віковий ценз для участі як кандидата у виборах до парламенту знижено з 25 до 18 років, умову про необхідність проходження військової служби скасовано. Особи, що мають відношення до збройних сил, позбавлені права балотуватися на виборах. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirildi ve maddedeki «yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar» kısmı kaldırıldı. Yerine «askerlikle ilişiği olanlar» ibaresi konularak bu durumdaki kişilerin milletvekili olamayacağı belirtildi.
4 77 та 78 Термін повноважень парламенту збільшений з 4 до 5 років. Парламентські та президентські вибори повинні проводитися в один день раз на 5 років. Meclis seçimleri için süre dört yıldan beş yıla çıkarıldı. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin beş yılda bir aynı gün yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci oylama olması kabul edildi.

Bir partinin seçim listesinde yer alan tüm kişilere «yedek milletvekili» statüsü verilerek meclisteki bir milletvekili ölürse ya da üyeliği iptal edilirse bir yedek milletvekilinin o kişinin yerine geçeceği öngörüldü. Ayrıca seçimlere katılan her partinin en az iki olmak üzere aday sayısının %5'inden daha çok yedek milletvekili adayı göstermesi kararına yer verildi. Bağımsız adaylardan ise bir yedek milletvekili adayı göstermesi istendi. Savaş durumunda milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılamazsa mecliste seçimleri bir yıl erteleme ve mevcut durumun değişmemesi hâlinde ertelemeyi tekrarlama hakkı verildi.

5 87 та 89 Скасовано право парламенту допитувати міністрів, закликати уряд до відповіді, а також уповноважувати міністрів на видання указів з певних питань. Для подолання президентського вето парламент повинен повторно прийняти законопроєкт абсолютною більшістю голосів (301 голос). Meclisin, bakanları ve hükûmeti denetleme yetkisi ile Bakanlar Kuruluna belirli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma hakkı verme yetkisi kaldırıldı.

Cumhurbaşkanın veto ettiği kanunun meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla (301) kabul edilebileceğine karar verildi.

6 98 Виключено обов'язок міністрів усно відповідати на питання в парламенті. Meclis, Bakanlar Kurulunu ve cumhurbaşkanı yardımcılarını meclis araştırmasıgenel görüşmemeclis soruşturması ve yazılı soru aracılığıyla denetleme yetkisine sahip oldu. Cumhurbaşkanı yardımcılarının yazılı soru cevaplama süresinin 15 gün olduğu belirtildi.
7 101 Для висунення кандидатом у президенти громадянин повинен заручитися підтримкою хоча б однієї партії, що отримала на попередніх парламентських виборах більше 5 % голосів виборців. Президент не зобов'язаний більше припиняти членство в політичній партії. Cumhurbaşkanı aday olacak kişiler son yapılan seçimlerde tek başına veya başka bir partiyle birlikte en az %5 oy almış partiler tarafından veya 100 bin seçmen tarafından aday gösterilebileceği belirtildi. Seçilen cumhurbaşkanının bundan sonra seçildiği partiyle ilişiğini kesmek zorunda olmadığı kararlaştırıldı.
8 104 Президент є главою держави і уряду з правом призначати і звільняти міністрів і віце-президентів. Президент має право організовувати референдуми. Cumhurbaşkanı hem devletin hem de hükûmetin başı ilan edilerek başbakanlık kaldırıldı. Yardımcılarını ve bakanları atayıp görevlerine son verme yetkisine sahip oldu. Kendisine anayasa değişiklikliği yapan kanunları gerekli görürse halkoyuna sunma ve yürütmeyle ilgili konularda «cumhurbaşkanlığı kararnamesi» çıkarma yetkisi verildi. Ayrıca cumhurbaşkanının dört yıllık üniversite mezunu olması şartı değiştirilerek «yükseköğrenim yapmış» olması şartı getirildi.
9 105 Парламент може почати розслідування відносно можливого злочину президента, якщо за це проголосують 3/5 від загального числа депутатів. За результатами парламентського розслідування парламент може зажадати розгляду справи проти президента у Верховному суді, якщо за це проголосують дві третини депутатів. Cumhurbaşkanının bir suçtan dolayı sorgulanabilmesi için meclisteki milletvekili tam sayısının beşte üçünün oyunun gerektiği şartı getirildi. Ayrıca cumhurbaşkanının Yüce Divan'a gitmesi için tam sayının üçte ikisinin sağlanması kararlaştırıldı.
10 106 Президент може призначити одного або декількох віце-президентів. Якщо посада президента стає вакантною, то дострокові вибори повинні бути проведені протягом 45 днів. Якщо термін повноважень парламенту завершується менш ніж за рік після дострокових президентських виборів, то парламентські вибори переносяться і проводяться спільно з президентськими. Якщо термін повноважень парламенту становить більше року після дострокових президентських виборів, то парламент не розпускається, і обраний президент працює до закінчення терміну повноважень парламенту, після чого проводяться спільно парламентські і президентські вибори. Цей період перебування на посаді не зараховується як один з двох дозволених президентських термінів. Cumhurbaşkanına kendisine bir veya birden fazla yardımcı atama yetkisi verildi. Makamın boşalması hâlinde 45 gün içinde yeni seçim için süre verildi. Cumhurbaşkanı yardımcısının yeni cumhurbaşkanı seçilesiye kadar cumhurbaşkanlığına vekalet edeceği belirtildi. Genel seçime bir yıl veya daha az süre kalmışsa milletvekili seçiminin de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenebileceği, genel seçime bir yıldan fazla süre kalmışsa seçilen cumhurbaşkanının milletvekili seçimlerine kadar görev yapabileceği ve kalan bu sürenin cumhurbaşkanlığının görev süresi açısından iki dönemden biri sayılmayacağı ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlar için işledikleri iddia edilen bir suça dair meclis soruşturmasının milletvekili tam sayısının beşte üçünün oyu ile mümkün olması ve aynı kişilerin Yüce Divan'a gönderilmesi için tam sayının üçte ikisinin oyunun gerektiği kararlaştırıldı.
11 116 Президент і 3/5 членів парламенту можуть ухвалити рішення про проведення дострокових виборів. Водночас, проводяться як президентські, так і парламентські дострокові вибори. Cumhurbaşkanının kendisine ve meclisin üye tam sayısının beşte üçüne seçimleri yenileme hakkı verildi. Her iki tarafın da görev ve yetkilerinin, yeni cumhurbaşkanının ve meclisin göreve başlamasına kadar devam etmesine karar verildi. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclisin seçimleri yenilemesine karar vermesi halinde cumhurbaşkanının bir defa daha aday olabileceği belirtildi.
12 119 та 123 та 126 Право оголошення надзвичайного стану належить президенту, але вимагає парламентського схвалення для початку дії. Cumhurbaşkanına olağanüstü hâl ilan etme yetkisi ve meclise bunu onaylama, süresini uzatma veya kaldırma yetkisi verildi. TBMM'nin savaş haricinde olağanüstü hâli dört aya kadar uzatabileceği belirtildi ancak üst üste olağanüstü hâl ilan edebilme yetkisi kısıtlanmadı. Ayrıca cumhurbaşkanının olağanüstü hâl sürecininde yayımladığı kararnamelerin de meclis tarafından görüşülüp karara bağlanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı, üst düzey kamu görevlileri atamalarına ilişkin usul ve esasları belirleme hakkına sahip oldu.

Cumhurbaşkanı, merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluklarını düzenleme hakkını elde etti.

13 142 та 125 та 146 Скасовано військові суди Cumhurbaşkanın bütün işlemlerine yargı yolunun açık olduğuna yer verildi.

Savaş durumu olmadığı sürece disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkeme kurulmasına son verildi.

Askeri mahkemeler kaldırıldığı için, Anayasa Mahkemesi'ndeki 17 olan üye sayısı 15 olarak değiştirildi. Bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ibaresinin kaldırılmasına karar verildi. Anayasa Mahkemesi'nde cumhurbaşkanının seçtiği üye sayısı 14'ten 12'ye düşerken, meclisin halihazırda bulunan üç üye atamasında değişiklik yapılmamasına karar verildi.

14 159 Кількість членів Ради скорочено з 22 до 13. 4 члени призначаються президентом, 7 парламентом. Кандидати для затвердження парламентом повинні заручитися підтримкою двох третин депутатів (400) у першому турі і трьох п'ятих (360) у другому турі. Ще два члени ради — це міністр юстиції і його заступник. Головою Ради суддів і прокурорів стає міністр юстиції. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı «Hâkimler ve Savcılar Kurulu» olarak değiştirildi, üye sayısı 22'den 13'e, daire sayısı üçten ikiye düşürüldü. Kurulun dört üyesinin cumhurbaşkanı tarafından, yedi üyesinin meclis tarafından atanmasına karar verildi. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın kuruldaki üyeliği değişmedi.
15 161 Президент представляє в парламент річний бюджет не пізніше, ніж за 75 днів до початку фіскального року. Члени бюджетної комісії можуть вносити зміни до бюджету, але члени парламенту не можуть вносити пропозиції щодо зміни державних витрат. Якщо бюджет не прийнятий, то пропонується тимчасовий бюджет. У разі відхилення тимчасового бюджету застосовується бюджет минулого року. Cumhurbaşkanının bütçe kanun teklifini malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce meclise sunması gerektiği ve milletvekillerinin bütçe için gider artırıcı veya gelir azaltıcı öneride bulunamayacağı kararlaştırıldı. Bütçenin süresinde yürürlüğe girememesi hâlinde geçici bütçe kanunu çıkarılacağı, eğer geçici bütçe kanunu da çıkarılamazsa yeni bütçe kabul edilene kadar bir önceki yılın bütçesinin yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacağı ifadelerine yer verildi.
16 Декілька статей Адаптація статей конституції до пропозицій реформи, перенесення виконавчих повноважень від уряду до президента. Özellikle hükûmetin yetkilerinin cumhurbaşkanına geçmesini içeren değişiklikler olmak üzere anayasanın bazı maddelerinde yukarıda sıralanmış maddelere uyum sağlamak için değişiklikler yapıldı.

Kamu tüzelkişilikleri düzenleme yetkisinde belirtilen ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak ifadesinin kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olarak değiştirilmesine karar verildi.

17 Тимчасова 21 Наступні парламентські і президентські вибори повинні пройти 3 листопада 2019 року. Якщо парламент вирішить провести дострокові вибори, то спільно з ними повинні пройти президентські вибори. Затвердження нового складу Ради суддів і прокурорів повинно відбутися протягом 30 днів після затвердження цього закону. Військові суди скасовуються з моменту набрання цим законом чинності. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin 3 Kasım 2019'da gerçekleşeceği belirtildi. Buna rağmen meclisin erken seçim kararı alması durumunda her iki seçimin de aynı gün yapılacağı ifadesi de eklendi. Bu kanunun onayını takip eden otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin seçilmesine ve kanun yürürlüğe girer girmez askerî mahkemelerin kaldırılmasına karar verildi.
18 Декілька статей Поправки (крім тимчасової статті) стануть чинними після нових виборів. Положення про те, що президент повинен припиняти членство в партії, буде скасовано відразу ж. 2, 4 ve 7 numaralı değişiklerin yeni seçimlerin ardından yürürlüğe girmesine ve geçici madde hariç diğer değişikliklerin yeni seçilen cumhurbaşkanı yemin ettikten sonra yürürlüğe girmesine karar verildi. Cumhurbaşkanının tarafsız statüsünün ise referandum onayı alır almaz sona ereceği bildirildi.

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. В Туреччині завершився референдум про збільшення повноважень Ердогана. Європейська правда. Архів оригіналу за 17 квітня 2017. Процитовано 16 квітня 2017.
  2. Suzan, Fraser (21 січня 2017). Turkish assembly passes polemic bill to boost Erdogan powers. Associated Press. Архів оригіналу за 26 жовтня 2020. Процитовано 21 січня 2017.
  3. Севінджлідір, Пінар (15 квітня 2017). Туреччина завмерла перед референдумом. BBC Україна (брит.). Архів оригіналу за 17 квітня 2017. Процитовано 16 квітня 2017.
  4. Референдум у Туреччині: як, чому і за що проголосували турки - Новини - Український тиждень, Тиждень.ua. tyzhden.ua. Архів оригіналу за 17 квітня 2017. Процитовано 16 квітня 2017.
  5. Референдум в Туреччині: опозиція звинуватила владу в маніпуляціях під час підрахунку голосів (укр.). Архів оригіналу за 17 квітня 2017. Процитовано 16 квітня 2017.
  6. Parliament adopts 18 articles of constitutional amendment package. Архів оригіналу за 9 квітня 2017. Процитовано 16 квітня 2017.
  7. 21 maddelik anayasa teklifi Meclis'te: Cumhurbaşkanı yürütmenin başı. Diken. Архів оригіналу за 29 січня 2017. Процитовано 28 лютого 2017.
  8. 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tam metni. Evrensel.net (tr-TR) . 10 січня 2017. Архів оригіналу за 24 лютого 2017. Процитовано 16 квітня 2017.