Компресія у гірництві

Компресія у гірництві — використовується у гірничій справі при подачі газу або його суміші в апарати і машини для технолічної обробки сировини та інтенсифікації цих процесів (збагачення твердих корисних копалин, очищення і переробка нафти, нафтопродуктів і інше), при закачуванні повітря в пласти з метою забезпечення внутрішньопластового горіння (газифікація вугілля) або підвищення нафтовіддачі пласта, при зборі природного (нафтового) газу із свердловин і транспортуванні його по магістральних газопроводах, акумулюванні газу в підземних і інших сховищах, транспортуванні твердих тіл або рідини (буріння свердловин, компресійний видобуток нафти, пневмотранспорт) або забезпеченні теплопередачі (калориферні та холодильні установки, сушарки), при вентиляції шахт.

Дотичні терміниРедагувати

Компресійна залежність для гірської породи – функціональна залежність між ущільнюючим тиском і коефіцієнтом пористості або вологості гірської породи в умовах, які виключають її бокове переміщення. Графічне зображення цієї залежності – компресійна крива.

Компресійне випробування гірської породи – лабораторне визначення величини усадки порід під дією зовнішнього навантаження. Таким чином одержують значення коефіцієнту ущільнення порід (зміна пористості при збільшенні тиску на 98 кПа).

ЛітератураРедагувати